Gå til sidens hovedinnhold

Sviket mot Anna Rogde

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvis noen tror at en gammel seilskute er berget bare den er blitt en post på statsbudsjettet, så er det feil. Det har de ansvarlige for skonnerten Anna Rogde bittert fått erfare i år. Opp gjennom årene har det vært gjort utallige forsøk på å få henne på statsbudsjettet, og med god hjelp av Fremskrittspartiet fikk skuta to millioner til drift for året 2021. De fleste trodde vel at nå ville det komme penger hvert år, men da høyre-regjeringen 12. oktober i år la frem sitt budsjett for 2022, var tilskuddet borte. Heller ikke den nye AP/SP- regjeringen har funnet plass til driftstilskuddet i sitt budsjett.

Skonnerten Anna Rogde ble bygget i 1868 i Namsos, er hjemmehørende i Harstad og er sannsynligvis verdens eldste seilende skonnert. Hun eies av en stiftelse men drives av Sør-Troms museum og en venneforening. Hun er den femte største seilskuta i Norge og den suverent største nord for Bergen. Hun ble vernet av Riksantikvaren i 1998.

Bevaring av skuta har vært den viktigste oppgaven for stiftelsen og venneforeningen. De siste tyve årene er der brukt flere millioner kroner på reparasjoner og vedlikehold av Anna Rogde. Skuta er i dag sannsynligvis i bedre stand enn hun noen gang har vært etter restaureringen midt på 1980-tallet. Arbeidet er bekostet av Riksantikvaren, diverse banker og fonds. Det er relativt lett å få penger til restaureringsprosjekter, problemet er å skaffe penger til drift. Der er løpende utgifter til daglig leder, kai og kontorleie, forsikringer, vedlikehold av utstyr, slippsetting, maling osv. Driftsesongen her nord er kort og inntekter fra charterturer i Harstad-området strekker ikke til. Det årlige tilskuddet fra Sør-Troms museum dekker kun de nødvendigste utgifter og gir ikke engang muligheter for ansettelse av fast skipper.

Arbeid med ungdom er en viktig del av det som foregår rundt skuta. En rekke ungdommer som har hatt sine første erfaringer med sjølivet om bord i Anna Rogde, er i dag offiserer på norske båter. Bedre økonomi i 2021 muliggjorde flere prosjekter med ungdom fra ungdomsskoler og videregående skoler som ønsket mere praktisk erfaring og undervisning enn det vanlig skole kunne gi. Voksne deltagere fra venneforeningen beskriver hvordan ungdommene blomstrer opp når de mestrer praktiske oppgaver om bord som seiling, navigering, matlaging og renhold. En uke per år blir elever fra nautikk-linja ved UiT utplassert til Anna Rogde, da er hun klasserom for fremtidens sjøfolk i Norge. Men alt dette kan ikke drives av frivillige fra venneforeningen, der må være en fast stamme av profesjonelle som står for kontinuitet.

Fire verneverdige fartøyer står i dag på statsbudsjettet. Statsraad Lehmkuhl får 16,9 millioner (mill) kroner, Sørlandet får 13,0 mill, Christian Radich får 11,3 mill og Skibladner får 2,8 mill. De tre første er definert som skoleskip og dette har vært brukt som argument mot å gi også Anna Rogde fast plass. Tar man i betraktning alt ungdomsarbeid som drives, burde vel også hun klassifiseres som skoleskip!

Det er komplett umulig å forstå hvorfor der ikke er politisk vilje til å gi Anna Rogde et fast årlig tilskudd over statsbudsjettet. Skjønner ikke politikerne hvor viktig skuta er som bindeledd mellom gammel kystkultur og moderne sjøfart? Hun er et levende museum som gir de som ønsker det en «live» opplevelse av hvordan livet var på en gammel seilskute, inntrykk man ellers bare skaffer seg fra filmer og bøker. Skjønner de ikke for en bragd det er at noen ildsjeler utfører vedlikeholdet en slik båt? Det legges ned mange tusen dugnadstimer hvert år for å holde henne i stand, dette belønnes altså med å stryke henne fra budsjettet!

Det er en skam både for den forrige og den nåværende regjering at de ikke fant plass til Anna Rogde på statsbudsjettet. Det er også et slag i ansiktet på oss nordlendinger som trodde at sentrale politikere innså viktigheten av å ha et slikt fartøy også i vår landsdel. Ennu en gang har Nord-Norge tapt i en sak som gjelder en rettferdig fordeling av statens midler.

Kommentarer til denne saken