Etter at Sverige og Finland stengte grensene for russisk godstransport har Norge blitt den eneste ruten for gods fra Russland til Østlandet.

Sist fredag stengte også Norge grensen over Storskog , dessverre for sent. Det var allerede sluppet inn svært mange russiske vogntog, uten nødvendige tekniske egenskaper for å komme seg frem på vinterveier i Nord -Norge (toakslet trekkvogn).

Mange av disse vogntogene befinner seg i Norge , eller det vil si de står stort sett fast en eller annen plass, fordi de ikke kommer frem. Dette har skapt mange trafikkfarlige situasjoner langs veinettet og er til hinder for trafikkavviklingen i Troms og Finnmark.

Undertegnede har med selvsyn sett at de ikke har kommet seg opp de minste bakker, har stoppet opp og begynt å «seile» bakover mot bilene bak , «heldigvis» sakset det nevnte vogntoget slik at de ble trukket ut i grøfta på motsatt side.

Verst har situasjon vært i Kvænangen kommune , med fjellovergangen på Baddereidet og Kvænangsfjellet. Ordføreren i Kvænangen var nylig ute og utrykte bekymring for sikkerheten langs veien på grunn av alle disse vogntogene som skaper farlige situasjoner, en bekymring vi i aller høyeste grad deler.

Heldigvis har det ikke har skjedd ulykker med alvorlig utfall.

Det har nærmest hersket en unntakstilstand, hvor Kvænangsfjellet har vært stengt eller kolonnekjørt i snart to uker, fordi entreprenøren ikke tør åpne for fri ferdsel på grunn av de russiske vogntogene som da vil legge i vei og skape enda større problemer.

Dette er forsyningslinjen av mat og medisiner til Finnmark, og det setter samfunnssikkerhet og beredskap i spill. Det skaper også store forsinkelser og økte kostnader for næringsliv og transportører.

I en slik situasjon er det oppsiktsvekkende svak myndighetsutøvelse av Statens vegvesen og av Politiet som har ansvar for å ivareta sikkerheten langs veiene våre.

Entreprenøren på Kvænangsfjellet uttaler at flere av de russiske vogntogene har sommerdekk!

Tollerne på Storskog varslet for en god tid tilbake at det er økende godstransport av russiske aktører over grensen til Norge. Det ble ganske raskt klart at dette var vogntog med manglende vinteregenskaper. Når det oppstår en slik situasjon burde alarmklokkene ringe hos både Statens vegvesen og Politiet.

Disse vogntogene burde blitt ilagt bruksforbud allerede på Storskog til veiene er fri snø eller til det slutter å snø, slik at veiene kan bli strødd på forsvarlig vis.

Statens vegvesen uttalte nylig i en avisartikkel i «Nordlys» at de kan ilegge bruksforbud hvis føret der og da er for dårlig for det utstyret vogntoget har, men at de ikke kan stoppe de fordi de tror at de ikke kommer deg frem senere på sin rute.

Utekontrollenheten i Statens vegvesen består av folk med solid kompetanse på tunge kjøretøy. De trenger ikke tro at disse vogntogene ikke kommer seg frem i bakker og fjelloverganger på det føret vi har hatt de siste ukene, de vet det med sikkerhet.

I stedet er det et hardt prøvet brøytemannskap på fjellovergangene som får ballen i fanget og må undersøke om utrustningen er forsvarlig for å ta dem med i en kolonne over fjellet.

Dette må betegnes som svak myndighetsutøvelse - som i verste fall kan få alvorlige konsekvenser langs veinettet vårt.