Gå til sidens hovedinnhold

SV og trygge arbeidsplasser i distriktene

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

At representanten Skogholt (SV) nå foreslår å tilby kontoransatte som jobber på Rådhuset muligheten for å jobbe i et kommunalt bygg i sin egen hjembygd er utelukkende å anses som positivt. Arbeidsplasser i distriktet et helt klart et forslag som By- og Landlista også vil støtte.

Når det er sagt, stiller undertegnede seg svært undrende til motivet bak dette forslaget, spesielt når målet på den ene siden er å tilføre bygdene rundt Tromsø trygge arbeidsplasser, på den andre siden må denne satsningen ikke må medføre økte kostander for Tromsø kommune. Dette er, for å være helt ærlig: «å gi med den ene handa og å ta med den andre» som et gammelt ordtak sier.

Kanskje har også forberedelsene av kommende stortingsvalg startet, men med mindre vellykkede lovnader fra siste kommunevalg friskt i minne? Som vi husker fra det siste kommunevalget garanterte SV og MDG at det ville bli bygget ny barnehage på Trondjord bare de kom i posisjon, noe barna i Trondjord barnehage smertelig fikk erfare etter valget. De for få, og det kostet for mye. Hvorfor foreslås det å etablere trygge arbeidsplasser i distriktet samtidig som man nekter å legge til rette for offentlig infrastruktur?

Noen måneder senere (juni 2020) ble Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 2020-2032 vedtatt, der det ikke skulle bygges boliger i byområdets geografiske ytterpunkter. I tillegg skulle gjenbruk av bebygd areal først vurderes før nye utbyggingsarealer kunne tas i bruk. Kun undertegnede stemte imot. Byvekstavtalen og Bymiljøavtalen skulle også bidra til mindre vekst i biltrafikken fra distriktene, noe undertegnede stemte imot. Nå opplever steder som Sjursnes at det ikke legges til rette for boligbygging i distriktet. Bare en viss mengde boliger er tillatt, og i allefall ikke spredt boligbygging kan aksepteres. Hvorfor foreslås det å etablere trygge arbeidsplasser i distriktene samtidig som man sier nei til at folk kan få lov å etablere seg der?

Det neste undertegnede vil påpeke er argumentet trygge arbeidsplasser. Før jul (desember 2020) ble det i kommunestyremøte foreslått at kortidsplassene i Lakselvbukt skulle opprettholdes på permanent basis, noe som ble nedstemt. Hvordan kan man argumentere med å tilføre trygge kommunale arbeidsplasser i distriktene og samtidig stemme for uforutsigbarhet?

I det samme kommunestyremøtet fremmet By- og Landlista og Rødt et felles forslag om å utrede muligheten for å etablere Bo- og velferdssenter på Vikran. Ei satsning som virkelig vil skape lokale, sikre og trygge arbeidsplasser i distrikts-Tromsø. Og hva stemte SV i desember, for bare 3 uker siden? Jo, SV stemte imot å utrede muligheten for trygge, lokale arbeidsplasser.

Kommentarer til denne saken