På samme måte som adventstida ikke må bli for lang, med julebrus og julepynt allerede i august, må heller ikke ventetida på at Troms og Finnmark skal bli delt opp bli lenger enn høyst nødvendig.

Ved stortingsvalget høsten 2021 kan vi få et stortingsflertall som vil dele opp Troms og Finnmark i egne fylker igjen. Da må oppdelingen skje så raskt som mulig. En ny regjering kan innvilge søknaden om oppdeling som det rødgrønne fylkesrådet, helt i tråd med sitt valgløfte, sendte våren 2020.

Søknaden har ligget departementet siden i vår. Så langt er den trenert av regjeringen.

En ny rødgrønn regjering etter valget neste høst vil ikke trenere den, men tvert imot innvilge den. Da bør oppdelingen skje så raskt som mulig. Fokus må snus fra tvangssammenslåing til samarbeid mellom Troms og Finnmark.

Folk i Troms og Finnmark er avhengig av fylkeskommuner med gode, oversiktlige organisasjoner og politisk styring. Det samme gjelder de som skal gjøre jobben. Lærere, tannleger og administrativt ansatte skal ha arbeidsforhold som gjør dem i stand til å gjøre en best mulig jobb for folk.

Det beste for alle i denne situasjonen er å kutte lenkene, påført ved tvang, uten unødig ventetid. Fokus skal over på godt samarbeid mellom Troms og Finnmark.

Vi har sett store administrative utfordringer i forbindelse med tvangssammenslåingen. Dette er ikke overraskende. Ingen liker å bli dradd etter ørene inn i prosjekter uten noe annen forankring enn at det er blitt bestemt en sen nattetime rundt et møterom i Oslo. Tvangssammenslåingen var en urett mot folk i nord. Det skal vi gjøre godt igjen.

Det handler om å gjenopprette det regionale folkestyret i Troms og Finnmark. Vi skal ha to fylkesting der folk bosatt i regionen velges inn for å ta avgjørelser nært folk, til det beste for folk. Det er desentralisering i praksis.

Derfor vil SV sette i gang oppdelingen fra dag én. Fra første januar 2022 bør Troms og Finnmark være to fylker igjen, med to organisasjonsnummer og to fylkesting. Det er det riktige, mest skånsomme grepet vi kan gjøre. Befolkningen skal ha fylkeskommuner som utfører sine tjenester til det beste for folk, og ikke som sitter på oppsigelse. For å få det til må de ansatte i både Troms og Finnmark konsentrere seg om sine samfunnsoppgaver og ikke en langtekkelig prosess som skal gå helt til 2024.

Tvangskameratene i høyrepartiene forsøker, ikke overraskende, å fremstille oppdeling som en veldig dyr og vanskelig sak. De er det ingen grunn til å høre på nå heller. Det er ingenting som tyder på at oppdeling vil medfører kostnader av den størrelsesorden det spekuleres om. Tromsø og Vadsø er klare i 2022.

Sånn gjør vi det: Det nå sittende fylkestinget for storfylket Troms og Finnmark, kan blant sine egne medlemmer velge mindre fylkesting for de gjenoppståtte Troms og Finnmark fylker. Altså to fylkesting fra dag én. To ekstraordinære fylkestingsvalg våren 2022 vil da etablere de endelige fylkestingene.

SV har jobbet mye med denne saken. Juridisk er det avklart at en oppdeling kan skje allerede 1.januar 2022. Det er i alles interesse. Et uønsket tvangsekteskap bør løses opp så snart som mulig. Det handler bare om politisk vilje.

SV går for Finnmark og Troms i godt, frivillig samarbeid til det beste for folk i nord. Vi har mannskapet, vi har fylkeshusene i Finnmark og Troms og vi har folkevalgte. Det er ingenting å vente med. La oss få satt en sluttstrek for regjeringens sentraliserende og uverdige tvangspolitikk i nord så raskt som mulig – i januar 2022.