Finnmarkskommisjonen har konkludert med at folk i Finnmark bør eie eiendommene sine selv. Nå sist i sin Karasjok-rapport. Det er i og for seg en konklusjon FrPs sametingsgruppe har kommet til for lenge siden, og vi har i flere år fremmet følgende forslag i sametinget, og blitt nedstemt hver gang. «Sametinget ber Stortinget oppløse FEFO og overføre eiendommene til kommunene.»

Dett er derfor svært gledelig, om enn noe overraskende siden forslaget har blitt nedstemt kun med FrPs stemmer, at både NSR og SP nå ser ut til å ha ombestemt seg, og støtter at kommunene overtar eiendomsretten.

Dette har provosert Nordkalottfolket. Deres gruppeleder Toril Bakken Kåven går til hardt angrep på NSR og SP, og kaller forslaget en privatisering. FrP er ikke imot privatisering, men å kalle en overføring fra statlig til kommunalt eierskap til grunnen for privatisering, blir jo svært merkelig.

Et kommunalt eierskap vil gi mer eierskap for lokalbefolkningen, raskere beslutninger, og forhåpentligvis en mer liberal holdning til vekst og utvikling i den enkelte kommune. Både når det gjelder bolig og næringsutvikling, når kommunene sitter med salgsinntekten fra grunnen selv.

På nordkalottfolkets leder kan det høres ut som et kommunalt eierskap (eller privat), vil gjøre det veldig vondt og vanskelig for jakt og fiskeinteresserte. Da er det grunn til å minne om at blanding av utstrakt privat, kommunalt og statlig eierskap til grunn i resten av landet ikke ser ut til å gjøre ting vondt og vanskelig der.

FrP tror ikke finnmarkinger har vanskeligere for det enn folk i resten av landet. Vi heier på det lokale selvstyre, der beslutninger og eierskap forvaltes av folkevalgte, tett på innbyggerne, til beste for folk flest.