Nordnorske Bildende Kunstnere (NNBK) er blant de som er urolige over situasjonen ved stiftelsen Nordnorsk Kunstmuseum, som er statlig finansiert, med hovedsete i Tromsø.

Bekymringen handler i økende grad om styrets fravær i forbindelse med etablering av en avdeling i Bodø. Nordland fylke og Bodø kommune oppretter avdelingen, og Kulturdepartementet bevilger penger, men tilsynelatende uten at det formelt er gjort noe vedtak i styret om å etablere avdeling i Nordland.

Alt tyder på at Nordland fylkeskommune tar beslutninger på vegne av museet i Tromsø. Fylkeskommunen planlegger nemlig åpning i forbindelse med festivalen Bodø Biennale neste år, og er i full gang med å innrede nye lokaler i byen.

Over statsbudsjettet bevilget kulturdepartementet forrige uke tre millioner kroner til formålet. Men kaoset er komplett når den konstituerte museumslederen Line Fusdahl torsdag sier til avisen iTromsø at hun ikke er involvert i etableringen i Bodø, men at man har en intensjonsavtale for samarbeid i 2024.

Det er litt av en røre. Og alt skjer samtidig som Nordnorsk kunstmuseum fremdeles står uten direktør. En person er ansatt, men hun tiltrer ikke før august 2022.

Det er prisverdig at kunstnerne i landsdelen nå stiller spørsmål om prosessen rundt etableringen av avdeling i Bodø og mangelen på faglig forankring. Utrolig nok har ikke museets kunstnerisk ansatte verken vært involvert eller informert.

Det ser dessuten, gjennom en ytterst merkelig prosess på bakrommene, ut som at organisasjonen Se Kunst i praksis har blitt sluset bakveien inn i Nordnorsk kunstmuseum for å drifte avdelingen i Bodø. Man kan spørre hva som ligger til grunn for det, og hvilken kompetanse Se Kunst har. Nye visningssteder for kunst i nord er bra, men det må være basert på ryddige og gjennomsiktige prosesser,.

I løpet av kort tid er museet i Tromsø blitt tappet for kompetanse. 11 styremedlemmer har trukket seg i protest. Styret står fortsatt med to vakante styreposisjoner: ansattvalgt representant og kunstnerorganisasjonene NNBK og NKNN.

Man har mistet mange ansatte av ulike årsaker, flere av dem leverer bitter kritikk mot styret. Under et dialogmøte 8. april 2021 lovet styrelederen et møte med de ansatte. Et halvt år senere har møtet fremdeles ikke funnet sted. All offentlig kommunikasjon med omverdenen har opphørt for lenge siden. Siste protokoll fra styret som er offentliggjort er fra 19. mai i år.

Den nye kulturministeren Annette Trettebergstuen må ta inn over seg krisen ved museet. På underkant av to år har styreleder Grete Ellingsen stått bak prosesser som har revet ned all tillit til museet, både i vertsbyen Tromsø, men enda verre, i det nordnorske kunstfeltet.

Situasjonen ved Nordnorsk Kunstmuseum pendler mellom det tragiske og det parodiske. Museet er åpenbart på full kollisjonskurs med kunstnerne i landsdelen. Det er en uholdbar situasjon.

Den nye kulturministeren må prioritere å skaffe den viktigste kulturinstitusjonen i Nord-Norge et kompetent og ansvarlig styre.