Gå til sidens hovedinnhold

Strutsepolitikk fra regjeringen

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Passasjerer fra utlandet kan gå rett forbi test-stasjonene på flyplassene. For sånn fungerer «obligatorisk test» i tillitsfulle Norge. Dette skjer samtidig som regjeringen utreder planer for et eventuelt portforbud for samtlige innbyggere, dersom covid-19 krisen inntreffer for fullt.

6256 passasjerer som ankom Gardermoen med direktefly fra utlandet i forrige uke takket nei til korona-testing på flyplassen, skrev VG mandag. Det tilsvarer hele 42 prosent av de reisende.

Dette kan de gjøre fordi bestemmelsen om obligatorisk testing på grenseovergangene gir dem mulighet til å vente og innen 24 timer teste seg i kommunen de reiser til.

Hvor dro så alle de som ikke testet seg? Det kan vi ikke være sikre på. Hvem skulle sjekke hvor det blir av tusenvis av innreisende til landet?

Vi kan heller ikke være sikre på at alle tester seg i etterkant. Kommunene har ikke kapasitet til det. De har heller ingen sanksjonsmulighet overfor de som lurer seg unna. Innreiseregisteret er ikke koblet opp mot FHIs meldingssystem for smittsomme sykdommer. Det betyr merarbeid for de som driver smittesøking i kommunene.

I midten av forrige uke var 2 av 100 koronatester på Gardermoen positive. Det er som forventet. Etter jul kommer arbeidsinnvandrere og studenter tilbake. Mange av dem fra land hvor koronasmitten er høy.

De siste dagene har sju personer som kom fra Polen til Tromsø testet positivt. Fagleder ved koronasenteret i kommunen, Øyvind Benjaminsen, ønsker bedre kontroll, og håper kravet nå blir direkte test på grensen.

Importsmitte vært Norges store problem helt siden smittede nordmenn kom hjem fra skiferie i Alpene i mars i fjor. Smittetrykket har hele tiden vært vesentlig større i utlandet enn her hjemme. I desember dominerte importsmitte så godt som alle nye smittetilfeller her i landet.

Erkjennelsen, og beskyttelsen, mot dette faktum har imidlertid gått tregt hos regjeringen. Men ved årsskiftet ble situasjonen så alvorlig at såkalt obligatorisk testing på grenseoverganger ble innført. Dessverre ble løsningen et system med like mange huller som ei gammeldags helsetrøye.

Dette står i sterk kontrast til myndighetenes oppfatning av covid-19 som en alvorlig trussel mot folkehelsa. Så alvorlig faktisk, at regjeringen nå utreder det juridiske grunnlaget for et eventuelt portforbud. Saken skal på høring og deretter til Stortinget. Portforbud har vi ikke opplevd siden Norge ble okkupert av en fremmed makt for over åtti år siden.

Men i andre europeiske land, der smitten har vært helt ute av kontroll, er så dramatiske tiltak gjennomført i perioder.

Sammenlignet med andre land har Norge mestret pandemien bra så langt. Vi har tillit til myndighetene, vi er godt informerte og disiplinerte, og de aller fleste av oss respekterer smittevernstiltakene. Det har gjort at vi internt har klart å få kontroll over smitteutbruddene.

Importsmitten, derimot, har vi ikke kontroll på.

For at vi aldri skal komme i en så ekstrem situasjon at helsevesenet kneler og portforbudet blir en realitet, må regjeringen nå lukke den åpne smitte-porten fra utlandet. Innfør reell testing på grensen, uten tøvete bestemmelser som gjør at noen kan snike seg unna, og uten å legge flere kontrollbyrder på kommunene.

Når helseministeren i VG oppfordrer kommunene til å ta stikkprøver for å sjekke om innreisende tar testen innen 24 timer, blir det bare pinlig. Kommunene jobber allerede på høygir med testing og smittesporing. Nå er det regjeringen som løfte hodet ut av sanden og levere politikk som virker.

Kommentarer til denne saken