Hva har høye gass- og kullpriser i Europa med norske kraftpriser å gjøre ? I utgangspunktet like lite som en frostnatt i Finnmark har med tomatproduksjonen i Spania. Men norske politikere har i løpet av 30 år klart det kunststykke å eliminere slike små «detaljer» Vi har ett gasskraftverk i Norge. På Melkøya ved Hammerfest.

Jeg har i et tidligere innlegg vist til at alt har en sammenheng, samt at det i de siste 30 årene har vært så mange såkalte «perfekte stormer» at det er i ferd med å vokse til en ustyrlig tornado. Det spesielle denne gang, er at denne stormen rammer et av de viktigste primærbehov i ethvert moderne samfunn. Nemlig behov for den daglige energien til lys og varme, samt alt annet et menneske har behov for i et moderne samfunn - og spesielt i et samfunn som Norge. Hvor ALT helt bevisst styres mot nettopp denne formen for energi. Det er på ingen måte tilfelle i andre land.

Det som var «bra» denne gang, var at det rammet de sentrale deler av landet først. Så til de grader. Ikke fordi jeg ønsker at de skal få slike regninger, men vi er avhengig av at de som bor i de sentrale deler av Østlandet også får erfare hva de norske politikerne har rotet oss opp i de siste 30 årene. Og våkner opp. Blant annet Acer, Eus energidirektiver osv. Samt bygging av stadig flere kabler. Spesielt den til Tyskland og England er ille i så måte. Fordi de er i stand til å overføre svære mengder strøm.

For om det er noen som tror at disse kablene er bygd for å importere strøm, så er de grundig lurt. Også politikere som trodde så. De er bygd for å eksportere strøm og for å importere priser. Jeg kan garantere at hadde det vært motsatt, hadde de aldri blitt bygd. Og dette er helt i tråd med Eus mål på energisiden. Enten er dette en helt bevisst politikk fra norske politikeres side, eller så er de ikke i stand til å forstå rekkevidden av enkelte meget kompliserte direktiver og avtaler de inngår. Hva som er verst ! Det får den enkelte selv bedømme. For meg er begge deler like ille.

En moderne form for koppskatt

Når jeg mottar min strømregning, så er det summen som står nederst som teller. Det jeg skal betale. Hva summen består i, betyr i realiteten mindre. For absolutt alt er en avgift til det offentlige Norge. Det er ikke en faktura fra en privat aktør. Og takk for det. Beviset får vi klart i form av at det er kraftselskapene som står for utbyggingen av elstasjonene. Som kjent er det ikke de enkelte bilmerker som setter opp bensinstasjoner. Det er de som selger drivstoff. Og utbyttet fra det som er i ferd med å utvikle seg til flåing av folk, det går til fylker og kommuner.

Om du ikke vet hva en koppskatt er, så kan jeg garantere at det vet enhver ansvarlig politiker. Og vet de det ikke - finn en annen jobb. En koppskatt har en positiv effekt. Den blir fjernet. Fordi den til slutt fører til opprør blant folk. All erfaring tilsier så. Og det vil skje også nå. Denne gang har det gått for langt. Og rammet absolutt alle.

En absurditet

Har du filosofert over absurditeten i at det offentlige Norge sender ut fakturaer på en avgift som går opp og ned som en jojo. Og som de til og med må gi en masse mennesker støtte til, for at de skal klare å betale ! Og som gjør folk søvnløse! Hele greia er og blir en absurditet. Og dette må det bli slutt på.

Eneste løsning er at prisen på elektrisk kraft heretter blir fastsatt av staten som en del av statsbudsjettet. Som andre avgifter. Vi må gjerne eksportere de 10% vi har til overs, men det skal ikke påvirke prisen innenlands.

Nord-Norge kontra Sør-Norge

Vi har blitt tutet ørene fulle av at i Nord-Norge har vi et stort kraftoverskudd, og dette skal vi bruke til å bygge ny (grønn) industri. Stor var derfor overraskelsen da det etter to dager med under 0 grader plutselig var borte! Og vi fikk tilnærmet samme pris som i sør. Da gjenstår mange spørsmål. Vi kan da ikke invitere inn industrbedrifter om nettet virkelig er så skjørt! Samt er det svensk kraft vi har invitert til? Og hvor ble det av overskuddet? For meg, ser det hele ut som en gedigen bløff for også å få opp prisen i nord.

I programmet «debatten» stod nåværende sentrale samfunnsaktører som Stein Lier Hansen, Espen Barth Eide og Terje Søviknes og benektet at tilknytning til Europa, Acer og Eus energidirektiver ville medføre høyere strømpriser. Snakk om å bli tatt i å ikke ane konsekvensene i noe så essensielt for folk flest og norsk industri - og i tillegg gå inn for det ! - eller kanskje visste de det !

Ranas ordfører, Geir Waage oppsummerte det hele på en helt konsis måte i samme program. «når vi tilknytter oss et nett med høyere priser, importerer vi prisene fra dette nettet» Enklere kan det ikke sies. Vi importerer priser og eksporterer strøm til disse prisene. Hvem som fikk rett, det har vi jo til de grader fått erfare i ettertid..

EN pedagogisk umulig oppgave

Hva så med oss i Nord-Norge? Vi har et intranett pga. av at forsyningslinjene sørover ikke er tilstrekkelig utbygd. Og etter å ha sett hva som har skjedd med dem i sør, som er tilknyttet internettet mot Europa, er det da fortsatt noen som tror at vi ønsker, eller godtar å bli tilknyttet dette internettet ?

Når det vil koste oss 10-20-30-40 tusen pr husstand! Og verst blir det for dem som trenger pengene mest.

Og hva så med utbygginger av hav- og landvind i Nord-Norge ? Som de planlegger å knytte til dette internettet! Og som også vil bidra til at strømregningen øker meget betydelig. Er det noen som tror vi vil rasere nordnorsk natur-og i tillegg godta ei gedigen ekstraregning ! For meg, så står de som skal overbevise oss om dette, overfor en helt umulig pedagogisk oppgave.

Hva så med den nye "grønne" industrien i nord?

Vi har mange industristeder i nord. Største enkeltbedrift er vel Alcoa i Mosjøen. De har en ting til felles. De bruker store mengder energi. Og prisen MÅ være forutsigbar. Og lav. 10 øre opp og det er rødt på bunnlinja. To store aktører har meldt sin ankomst. Aker i Narvik og Freyr i Rana. Og Aker har lovet en ting. Behovet for kraft blir så stor at det vil påvirke prisen for husholdninger i nord.

Dermed har disse etableringene blitt noe som angår samtlige som bor i Nord-Norge. Ikke bare dem som bor i Narvik og Rana. Det er helt greit, om de kan love oss mer tilbake, enn det de får. Nemlig bedre kommuneøkonomi og (mange)faste arbeidsplasser. Og der kommer EØS og div direktiver inn i bildet. Fordi de kan henvise til disse avtalene/ direktivene til å øke egen profitt og gi minimalt tilbake.

Derfor er det høyst betimelig å stille noen spørsmål og kreve svar. Disse firmaene bør bestå denne lakmustesten og kunne svare på følgende spørsmål. Fordi svarene viser viljen og evnen og har stor betydning for både fremtidig bosetting, offentlig og privat økonomi. I Nord og i Norge. Det totale samfunnsregnskapet må gå i pluss. Spørsmålene er følgende :

  1. Har de som står bak disse bedriftene bosatt, eller tenkt å bosette seg i Rana og Narvik ? Eller er det «poste restante» ledere ? Vi som bor her vet viktigheten og symbolikken i dette.

  2. Er forretningsadressen til firmaene i Rana og Narvik, eller er det i skatteparadiser som f.eks Luxembourg, eller de engelske kanaløyer ? Dvs: Får Rana og Narvik skatten?

  3. Vil de som skal jobbe «på golvet» i disse fabrikkene være fast ansatte i Freyr og Aker og bosatt i distriktet, eller vil det være innleide arbeidere fra utlandet, som blir flydd inn og som ikke engang skatter til Norge ? Altså blodrøde ansatte i en grønn industri !

Alle svarene bør være riktige. I og med at Nordnorske husholdninger skal være med på å betale, så blir det et stort samfunnsregnskap som må gå opp. Ser veldig frem til svarene. For det er vel ingen som innbiller seg at vi Nordlendinger godtar at elektrisk kraft skal være den neste naturressursen vi sender på langs ut av landsdelen uten å få noe som helst igjen ? Eller i verste fall må betale for å sende ut !

Oppsummering

Har ikke sett sikkerhetsvurderingene ang at alt skal elektrifiseres i Norge, men i mine øyne må vi bli en enkel fiende. I løpet av noen timer etter et angrep, så står all infrastruktur og all kommunikasjon er borte. Spesielt om all strøm er tilknyttet et internett. Vi blir et svært, svært sårbart samfunn i en krisesituasjon.

Galskapen som er i ferd med å skje, er i full gang, og bare det at noen i det hele tatt sysler med tanken på å bruke sårt tiltrengt elektrisk fastlandskraft på våre oljefelt, sier mer enn nok. Har overhode ingen global effekt, men desto verre minuseffekt på fastlandet. Der den trengs.

Svært mange mennesker i dette landet har brukt titusener på å grave opp og destruere sine oljetanker og gjøre om all oppvarming av sine hus. Etter pålegg fra myndighetene. Alt er styrt mot bruk av elektrisk kraft i et av verdens kaldeste land !

For mindre enn 50 år siden, var vårt land fullt av åpne landskap. Som skyldest at det ble brukt av beitedyr, men minst like viktig – folk fyrte med ved. Idag er landet gjengrodd, men er vel ingen stor spådom at vedfyring får sin renessanse – så lenge det varer !

For vedfyring produserer mye sot, så at det kommer et forbud mot vedfyring i de større byene om dette tar av, er neppe en stor spådom.

Det er jo også et stort paradoks at familien til landets nåværende statsminister har bygd opp sin formue på nettopp det å produsere - oljekaminer og vedovner!