Terje Lien Aasland går i rette med meg i innlegget «Rimelig kraft forutsetter rikelig kraft». Der hevder Aasland innledningsvis dette: «Jeg er svært bekymra for de høye strømprisene vi ser denne vinteren. Denne regjeringa gir strømstøtte for å hjelpe folk så lenge det trengs, men strømstøtte løser ikke problemet. Det er det kun rikelig tilgang på mer, norsk kraft som gjør.»

Jeg er like bekymret for de høye strømprisene som Aasland, men har ingen tro på at forsert utbygging av mer kapasitet her i landet vil være løsningen for å få prisene ned. Hvis overskudd internt i vårt land skulle få jekket prisene ned, hvorfor fikk vi da skyhøye priser i 2021 samtidig som vi netto eksporterte 17,4 TWh?

Den beklagelige sannheten er at strømprisene i Sør-Norge nå settes i kraftmarkedene vi har koblet oss alt for sterkt imot i utlandet, - ikke fordi vi har for liten egenproduksjon! Det er pent sagt overraskende at lederen i Stortingets Energi-og miljøkomite ikke ser denne sammenhengen. Enn så lenge er Midt-Norge og Nord-Norge skjermet for «europaprisene», fordi Statnett så langt heldigvis ikke har fått bygd nye motorveier for økte strømpriser nordover i landet.

Så prøver Aasland å diskreditere meg fra debatten: «Gitt Hongsets bakgrunn som ivrig forkjemper for bygging av forurensende gasskraftverk i Norge, er hans motstand mot fornybar energi kanskje ikke så overraskende.»

Dette er en type debatt-teknikk jeg smiler av og som jeg tror leseren gjenkjenner: Ta mannen! Jeg kommenterer for øvrig gjerne gasskraftsaken. For jeg mener fortsatt at når norskprodusert naturgass brukes i gasskraftverk, så er klimaeffekten den samme om det kraftverket ligger i Norge eller om det ligger i Tyskland eller England. Det samme mente Arbeiderpartiet da partiet var med på å kaste Bondevik-regjeringen på gasskraft-saken i 2000. Men det var før Aasland kom på Tinget.

Når Aasland nå bringer gasskraft inn i dagens debatt, tillater jeg meg å sitere meg selv(!), fra et blogginnlegg om gasskraft, med tittelen «Kjell Magne Pilatus»:

«Gasskraft i Norge har ikke, og kommer ikke, til å føre til økte utslipp av CO2 til atmosfæren. Det har ikke skjedd fram til nå, og vil ikke skje i fremtiden. Om den gassen vi produserer blir brukt innenfor Norges grenser eller utenfor, har selvsagt ingen betydning for mengden utslipp av CO2 til atmosfæren fra denne gassen. Det har utelukkende betydning for hvor utslippene kommer fra. Og det skal ifølge Bondevik ikke være fra Norge. Vi skal begrense oss til å la pengene for gassen flyte inn i statskassa. Den moralske gehalten i dette synet gjør salig Tetzel til en blek amatør i avlatshandelens elitedivisjon: La pengene i kisten klinge, og CO2-ansvaret glatt forsvinne!»

(Bondevik brukte for øvrig betegnelsen «sterkt forurensende gasskraft», så her ligger Aasland litt etter.)

Så til Aaslands påstand om at jeg skal være imot fornybar energi(!), hvor han nå har den tøvete påstanden fra. For jeg er FOR å helelektrifisere landet med fornybar energi. Men det kan vi få til, uten å bygge ned en eneste fjellknaus med nye vindturbiner på land. Det er der jeg og Aasland skiller lag. Den som vil sjekke hvordan vi kan klare det, kan lese denne rapporten: «Energipolitikk på naturens premisser».

Jeg er klar over at Aasland har både statsminister, energiminister, klima-og miljøminister på sin side, for ikke å snakke om vindkraftbransjen med tidligere OED-minister Åslaug Haga i spissen. Påstanden om at vi trenger flere vindkraftverk på land blir ikke mer riktig for det.

Det hjelper ikke å tall-manipulere seg vekk fra NVEs klare konklusjon: Fram til så langt som NVEs langsiktige markedsanalyse går, til 2040, kan vi dekke det økende behovet for fornybar energi uten en eneste ny vindturbin på land! Ifølge Statnetts langtidsanalyse har vi solid overskudd så langt fram som 2050. Hvis Aasland mener jeg tar feil her, ber jeg ham vise til de konkrete tallene som påviser at jeg feiltolker analysene!

Innledningsvis hevdet Aasland at det å løse kraftprisproblemet vi har fått « - - er det kun rikelig tilgang på mer, norsk kraft som gjør.»

Realiteten er derimot denne: Kriseprisene på strøm er importert gjennom utenlandskabler som Statnett aldri skulle fått lov til å bygge. Det gjelder alle kablene som er bygd etter 1993. Når kablene nå ligger der, er løsningen på prisproblemet å ta nasjonal kontroll over hvordan kablene brukes!

Så får det ikke hjelpe om noen politiske «Acer»-kameler må svelges, og noen nyliberalistiske prinsipper ofres. Å få kontroll over strømprisene er viktigere!