Arbeiderpartiet er i tenkeboksen angående Statnetts planer for overføringskablene mellom nord og sør, skriver Aftenposten. Det velgerne i Nord-Norge og Trøndelag hører er dette: “Strømprisen i nord skal bli like høy som den er i sør.”

Det er dermed en uenighet blant de rødgrønne på Stortinget om Statnetts planer for å fremskynde en økning i kapasiteten på kraftoverføring mellom nord og sør. En økning i kapasiteten som er samfunnsøkonomisk forsvarlig fordi den vil øke lønnsomheten for Statens selskaper.

Dersom man kobler to markeder tett sammen, blir prisen lik for begge. Dette skjønner folk nordpå.

Presset på Stortinget er åpenbart høyt for å stille seg bak Statnetts planer. Og Arbeiderpartiet sitter med nøkkelen for hva som vil skje i denne saken.

Både SV og Sp er tydelig imot fremskynding av utbyggingen av overføringskablene.

Med Arbeiderpartiet på laget hadde det altså været stortingsflertall for å legge Statnetts planer i skuffen, frem til man økte kraftkapasiteten i nord.

Slik kunne man politisk sikret seg at planer for industriutvikling i nord, og det grønne skiftet, var gjennomførbare før man eksporterte det nordnorske kraftoverskuddet ut av landsdelen.

Men Arbeiderpartiet er altså i tenkeboksen. Det er oppsiktsvekkende: Dette er noe de tidligere har gitt garantier for, til de nordnorske velgerne.

Arbeiderpartiet driver for tiden elendig politisk kommunikasjon. Partiet er nølende, uklare og vinglete. Partiets stortingsrepresentanter trenger ikke gå lengre enn til sine egne partifrender i Troms og Finnmark for en realitetsorientering.

Mari Siljebråten, fra Troms og Finnmark Arbeiderparti, skrev nylig siden et innlegg til Nordnorsk debatt der hun understreker:

“Det å ha ei levelig strømregning i vår arktiske region, er viktig av flere grunner. Kraftproduksjon i nord må ses i sammenheng med egen samfunnsutvikling, men også våre relasjoner og rolle i nordområdene. Troms og Finnmark kan ikke godta en betydelig overføring av kraftoverskudd fra nord, uten at vi har en sikker krafttilgang for Nord-Norge i et langsiktig perspektiv.”

Om Arbeiderpartiet sentralt lytter, er vanskelig å se. Velgerne i Troms og Finnmark blir uansett ikke klokere på partiets standpunkt.

Arbeiderpartiet tar en stor risiko med sin tvetydige kommunikasjon i denne saken. Velgerne i i partiets kjerneområder i Trøndelag og Nord-Norge sitter igjen med et inntrykk av at nordområdepolitikken man ønsker å føre i regjeringen, ikke speiles av statens egne selskap.

Arbeiderpartiet må ta lederskap og fjerne all tvil for nordnorsk næringsliv og husholdninger. Årsakene til - og løsningene på - de høye prisene sørpå er ikke å finne nord for Dovre.