Diverse kommentatorer legger skylden for de høye strømprisene i sør på markedssvikt. Det stemmer ikke. Bakgrunnen for den skyhøye strømprisen skyldes en rekke politiske valg, både fra stortingspolitikerne i Norge og fra politikere i EU-landene og EU.

Stortingspartiene besluttet å bruke milliarder av skattekroner på å bygge strømkabler for å koble det norske strømnettet til det europeiske. Det var også stortingspartiene som valgte å bli med i ACER og la det norske strømmarkedet bli en del av det europeiske. De samme stortingspartiene vil bygge flere strømkabler mellom Nord-Norge og Sør-Norge, som vil gi like høye priser i Nord- og Midt-Norge som i Sør-Norge.

Politikere i flere europeiske land har valgt å gå bort fra kjernekraft. Kullkraftverk har også blitt lagt ned som følge av politiske valg. Russisk gass har erstattet energi produsert fra kjernekraftverk og kullkraftverk. Som følge av krigen mellom Ukraina og Russland har politikerne i EU og EU-land valgt å redusere gassimporten fra Russland. Dette har medført at EU har fått mangel på energi. Energimangelen har medført skyhøye strømpriser.

Hadde det vært et fritt strømmarked i EU og Norge, ville man ikke bygget ned trygg kjernekraft, og det hadde ikke blitt en energikrise. Man kan mene hva man vil om kullkraft, men hvis valget er mellom billig strøm fra kull eller å fryse om vinteren, tror jeg mange ville valgt strøm produsert fra kullkraft. Valget mellom dyr strøm og billig strøm fra kjernekraft eller kullkraft er fratatt innbyggerne i Norge og europeiske land.

Den norske stat har tjent 38 milliarder kroner ekstra på økte strøminntekter i perioden fra 1. januar til 19. juli 2022, mens utgiftene til strømstøtte har vært på 11 milliarder kroner. At stortingspartiene vil beholde høye strømpriser, kan man forstå fra deres uttalelser. Arbeiderpartiet besluttet at de vil bruke titalls milliarder skattekroner på vindkraft fra norsk sokkel. Også Høyre ønsker å satse på vindkraft. I følge energimeldingen fra 2021 vil havvind koste 60 øre per kilowattime å produsere, og energi fra flytende havvind vil koste 82 øre per kilowattime. Offentlige prosjekter går ofte over budsjett, og man må stille spørsmål ved om dette er realistiske anslag.

I et fritt marked hadde man bygget ut eksisterende vannkraft. Det norske skattesystemet motvirker utbygging av eksisterende vannkraft. I tillegg har Norge mye thorium, som kan brukes i kjernekraftverk og gi billig energi uten å gi risiko for atomuhell slik vi så i Tsjernobyl.

Liberalistene vil melde Norge ut av ACER, endre skattesystemet slik at vannkraft kan bygges ut, og vi vil gi betydelig skattelette for å avhjelpe den uakseptable situasjonen for norske husholdninger og bedrifter som følge av høye strømpriser og høye drivstoffutgifter.