Jeg er uenig med Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger (Ap). Hennes løsning er uaktuell for innbyggere og næringsliv i nord. Vår energi skal gå til innbyggere og næringsliv i nord.

En stabil kraftpris som er på et akseptabelt prisnivå i nord, er en forutsetning for å bygge landsdelen. Et sterk nord er viktigere enn noen gang, jeg vil her vise til den globale sikkerhetssituasjonen vi står i. Det er viktig for hele Norge at Arktis står i førersetet i det grønne skiftet.

Kraftbalansen må komme på plass gjennom økt kraftproduksjon, redusert strømeksport og flere ENØK-tiltak.

Nord-Norge vil ha et strømunderskudd i tidsrommet fra 2024-2027 (kilde; Susanne Sandell, forsker SINTEF ENERGI).

Nord-Norge trenger et bedre overføringsnett internt i landsdelen for å få kraften fram til vårt næringsliv og innbyggere.

Nord-Norge har mange næringsetableringer og bygging av industri på gang, vi holder stort trykk på elektrifisering av transport (elbilladning, elektrifisering av ferger, sjøtransport, landstrøm, kortbanenettet), vi tar i bruk hydrogen og ammoniakk i større skala, økning i elforbruket i privathusholdninger for å kutte ned på fossil energibruk.

Vi må jobbe med energieffektivisering i bygg, og andre ENØK-tiltak som monner.

En systemfeil løses ikke ved å begå nye systemfeil. Krisen i sør må løses. Men forslaget til Nordtun er ingen løsning.

Både Nord-, Midt- og Sør-Norge må løse utfordringene gjennom økt kraftproduksjon, redusert strømeksport og flere ENØK-tiltak.