Dette gjør hun helt rett i. Stranger har gjort noen presise observasjoner gjennom en etterjulsvinter med mye nedbør, med store snøfall etterfulgt av mildværsperioder.

Etter at det nye systemet med innkreving av bompenger ble innført ved årsskiftet, er det meningen at flere skal ta buss, sykle eller gå. Og at færre skal kjøre bil. Og statistikken viser at det nettopp er det som har skjedd i Tromsø. Noe som må karakteriseres som en gledelig utvikling.

Faktisk er dette helt avgjørende, nå som tunnelsystemene skal stenges i 24 måneder, for nødvendig vedlikehold som skal ivareta sikkerheten.

Da må de lokale myndighetene også gjøre sitt for å legge til rette for å styrke fremkommeligheten på sykkel- og gangstiene. Det er 65 prosent flere syklende nå enn på samme tidspunkt for ett år siden.

Tromsø har et enda større potensial som sykkelby hvis man yar utgangspunkt i en ung befolkning som har en snittalder under 40 år.

Det er ikke et gyldig argument at Tromsø er en by som ligger langt nord. Og at vi ikke kan sammenlikne oss med Malmø og København, slik Frps Bjørn Gunnar Jørgensen gjør et poeng av.

Sofie Stranger har også helt rett i et annet viktig poeng. Det er selvfølgelig ikke alle som har en livssituasjon som gjør at de kan la være å kjøre bil. Det kan handle om avstander eller om helseproblemer.

Men ved å legge bedre til rette for at flere i Tromsø kan bli vintersyklister, reduserer man jo problemene for de som kjører bil. Det blir bedre plass på veiene, som Stranger peker på.

Det kan innvendes at MDG kunne gjort noe med situasjonen, som et posisjonsparti etter valget i 2019.

Men det er uansett bra at MDG signaliserer at de vil prioritere dette i neste kommunebudsjett. Det handler om mer ressurser både til brøyting og til å kjøre snøen bort.

Dette er fremtidsrettet politikk. De andre partiene bør stille seg bak Stranger og MDG.