I dag behandler Stortinget regjeringens forslag til rusreform, som er en svært viktig sak for Venstre. Dessverre tyder mye på at stortingsflertallet sier nei til reformen til fordel for å fortsette å straffe folk i en sårbar livssituasjon.

«Straffealliansen» Ap, Sp og Frp vil ikke ha en avkriminalisering av bruk og besittelse av mindre doser narkotika, men fortsette i straffesporet med kriminalisering og stigmatisering av mennesker som sliter. Disse partiene synes å ha stivnet i en ideologisk overbevisning om at straff er et egnet middel til å redusere bruk av narkotika i samfunnet. Det finnes imidlertid ikke kunnskap som viser at straff fører til lavere forbruk av ulovlige rusmidler.

Ap sin egen «rusreform» om at bare «tungt rusavhengige» skal slippe straff, er ikke mye verdt. Straff gjør bare problemene større, også for de som står i fare for å utvikle rusproblemer. Forslaget kan føre til at unge ikke tør å søke hjelp hos helsetjenesten når de er i en kritisk situasjon med ulovlige rusmidler, av frykt for konsekvensene. Det kan også føre til at folk som har brukt litt narkotika vil ruse seg mer, slik at de kvalifiserer som «tungt rusavhengige» og dermed slipper straff. Dessuten blir det en meget vanskelig, om ikke umulig rettslig øvelse å skille «tungt rusavhengige» fra «mindre tungt rusavhengige».

Venstre støtter rusreformen av flere grunner. Noen av disse er: Straff skader mennesker som sliter med rus. Straff virker ikke forebyggende, slik mange lenge har trodd. Straff stigmatiserer og fører mennesker som sliter lenger bort fra hjelpen de kunne fått, noe som går hardest ut over de som har få ressurser. Vi er enige med WHO, FN, Psykologforeningen, Advokatforeningen, brukerorganisasjonene, Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Riksadvokaten og mange flere som taler for en rusreform. Ikke minst støtter vi rusreformen fordi Norge har særlig høye overdosetall, og det kan vi ikke lenger forholde oss passive til. Til sammenlikning sank overdosene betydelig etter at Portugal avkriminaliserte bruk og besittelse av narkotika.

Rusreformen er vår tids viktigste sosiale reform. Venstre vil fortsette kampen for mer hjelp og menneskeverd.