Frihet - likhet - solidaritet. Det var en tid Arbeiderpartiet stod i spissen for sosiale reformer som sikret rettigheter og tryggere liv for de lengst unna makta. Ikke utelukkende av det gode i deres hjerter, men fra et ståsted som tilsa at det var fornuftig og demokratisk. Slikt tull kan det heldigvis være slutt på.

Den viktige dommen

Når vi som demokrati tillater politiet å taue inn mennesker med to gram hasj i lomma gjør vi det av omsorg og med største omtanke. Selvfølgelig ikke for disse hardbarka narkokriminelle, men for alle aspirerende amatører. Til de gir vi vårt kjærlighetsbud: Pass deg - hvis ikke!

Straffens nytteverdi

En kriminell status kommer med visse iboende egenskaper. Stigma, utenforskap og skam er selvsagt og nødvendig. Du bør videre betale et par bøter og vurdere et atferdskorrigerende opphold i en av våre svært humane celler. Gjeld, isolasjon og frihetfrarøvelse er den gode straffen vi ønsker for flest mulig av de med avvikende rusvaner, og da særlig ungdom.

Straff er samfunnets strengeste reaksjon på uønsket adferd og er et tilsiktet onde. Aller helst skal nytteverdien av straff være større skadevirkningene straffen medfører, men her er vi villig til å gjøre unntak. Vi er for eksempel fullstendig klar over at straff ikke fører til mindre bruk blant unge, derimot øker kontakt med rettsvesenet sannsynligheten for videre kriminell adferd, men i fornuftens navn lar vi oss ikke stoppe av rene fakta.

Bærekraftig forebygging

Det er viktig å holde øynene på ballen. Om vi kun tilbyr hjelp, og ikke truer med straff, vil tilværelsen for de som henfaller i synden være aldeles for behagelig. Det vil være uholdbart og utenfor bærekraft for et allerede belastet system.

Ta ambulansen. De kommunale veiene er dårlig og akutthjelpen svekket. Hva da om enhver rusbruker våger og varsle om overdose eller andre russkader?

Hva om brukere helt selv, om så i innledende faser av avhengighet, kan kontakte kommunale tjenester og be om veiledning helt uten rettsgang og pålegg?

Svar meg det, rusforhelligende hjerteblødere, hva om flere ber om hjelp?

Samfunnet ville bukket under i morgen. Den gode delen av samfunnet, selvfølgelig. Det er vi som ville lidd! Vi høyt utdannede etnisk norske i middelklassen har betalt mer enn nok. Mai er rett rundt svingen og bi-inntekten i enkeltpersonforetaket må beskattes. Ved siden av en fulltidsstilling i det offentlige blir det riktig mange kroner, som går rett i fingra på sosialstønadmottakende hasjrøykere.

Det var da aldri snakk om diskriminering

Det er bare rett og rimelig at politiet tar ansvar og henter litt av spenna tilbake. Noen rynker på nesa når tapre betjenter sjekker undertøy og genitalier på mindreårige i offentlig rom, slik videoen på NRK.no viste, men det er vel verd å merke seg at gutten var melaninrik. Rikets sikkerhet først.

Jeg ønsker alle på helgens landsmøte til lykke med dette råd:

Arbeidere i alle land, foren dere om høyere utdannelse! Det er en investering i deres barns framtid. Barn av høyt utdannede bruker riktignok mer illegale stoffer enn barn av folk med lav utdanning, men til gjengjeld straffes arbeiderens barn syv ganger mer.