Det er med stor frustrasjon en ser hvordan veiene rundt i fylket er. For å sette ting i perspektiv: Vi har et forferdelig transportnett på Ringvasøya og ennu verre på Reinøya. Sistnevnte er helt ubrukelig. Melkebilen nektet å kjøre og bøndene måtte slå ut flere hundre liter melk, fortjenesten lå i rennesteinen.

For mange år siden, da jeg var i ungdomsårene, så var det Statens vegvesen som hadde ansvaret for alt av veinettet i Norge. Så gjorde regjeringene det til at fylkesveiene skulle fylkeskommunene betale. Staten skjøv ansvaret fra seg. Det er et etterslep som er hinsides, og det koster summer som fylkeskommunene ikke klarer å bære. Staten sitter på over 11000 milliarder og burde åpne pengesekken.

Så over til Tromsø kommune. Demokratene er imot ny bru over Sandnessundet, vi er for tunnel fra Tromsø via Håkøya, tenker spesielt på vinteren, og en mye bedre smidig løsning for trafikken i begge retninger.

Ramfjorden i tåke

Demokratene er for ØSTRE TRASE, med en Tindtunnel, og samtidig slå to fluer i en smekk med tilkobling til ULLSFJORDFORBINDELSEN. VESTRE trase over Ramfjorden må reverseres. Tenk å bygge en veitrase over et LEIROMRÅDE på begge sider av brua, et rasfarlig område. Hvem er ANSVARLIG hvis raset går, og hvem skal betale for skadene? Dette er hinsides normal fornuft, og Ramfjorden blir ødelagt. Jeg forstår Ramfjord sine beboere med den frustrasjon og sinne de sitter inne med, jeg støtter deres syn 100%. Disse blir ikke hørt, men overkjørt med ARROGANSE og frekkhet av Statens vegvesen.

Representanten i Troms FRP på Stortinget, Per Willy Amundsen, ringte til meg. Vi gikk for vestre trase, da slipper dere bompenger i Tromsø. Han tror fortsatt på julenissen. Når jeg tenker på hva Nord-Norge fører inn i statskassen fra olje, gass, fisk og mye mer, så er det så lite vi får igjen.

Til slutt vil jeg si. De som er innvalgt fra Nord-Norge på Stortinget glømmer å slå i pulten på Løvebakken. Nå det gjelder BOMPENGER og PIGGDEKKAVGIFT i Tromsø, støtter Demokratene Jan Blomseth og Tor Egil Sandnes og deres synspunkter. Nå er det nok med skatter og avgifter. Tenker på en famile som skal levere barna i barnehage, så videre på jobb, og så hente barna. Dette blir å gjøre et stort inngrep i pengeboka. Usmakelig å la familier som må bruke bil i stikken på denne måten.