Vi har alle et forhold til dagligvaremarkedet. Over 100 000 av oss arbeider i en dagligvarebutikk. Og som forbrukere er vi opptatt av tilgang til dagligvarer av god kvalitet til fornuftig pris.

Over tid har vi sett en økende maktkonsentrasjon blant dagligvarekjedene, der det i realiteten er tre store kjeder som styrer hele det norske markedet: Norgesgruppen, Coop og Rema 1000. Norgesgruppen er den desidert største blant disse, med nesten 44 % av markedet.

Denne maktkonsentrasjonen påvirker ikke bare oss som forbrukere, men også alle som er leverandører til kjedene. Arbeiderpartiet har derfor lenge vært opptatt av å utfordre denne makta, og på vårt initiativ har vi nå fått på plass en lov om god handelsskikk. Den skal sikre ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler mellom aktørene. Det er også etablert et eget Dagligvaretilsyn som skal følge med på at loven «virker».

Nå har Stortinget tatt nye, viktige grep. Vi har kommet med klare bestillinger til regjeringen på flere områder, blant annet for å sikre bedre tilsyn med dagligvarebransjen fra Konkurransetilsynet. Vi ber også regjeringen om å raskt komme med tiltak for å sikre tilgang til grossist- og distribusjonstjenester. Det er viktig for å kunne gi nye mulighet til å etablere seg i bransjen, også siden distribusjon av dagligvarer er en samfunnskritisk funksjon.

Ap er spesielt glad for å få flertall for at regjeringen må komme med forslag til hvordan vi kan tilrettelegge for at rabatter som oppnås i forhandlinger mellom leverandører og kjeder i større grad skal følge varen. Nå er det altfor ofte et ledd i kjeden som blir sittende med den største fortjenesten. Rabatten bør også komme oss forbrukere til gode. Vi har de siste årene sett en utvikling i retning av at kjedene oftere tilbyr egne merkevarer, såkalte EMVer. Det er etterhvert blitt en stor utfordring for produsentene som vanskelig kan si nei til å produsere EMVer for de mektige kjedene. Det utfordrer også kundenes mulighet til å gjøre opplyste valg, siden EMVer ofte er dårlig merket.

Også her har Stortinget nå tatt grep, og bedt Konkurransetilsynet følge nøye med på utviklingen av EMVer, for å hindre at de får en så dominerende stilling at de presser ut andre aktører og hindrer innovasjon. EMVer skal også merkes bedre, med opprinnelsesland. Kjøttdeigen vi kjøper, skal ikke lenger være «tysk eller norsk». Men Ap ønsker ikke å forby EMVer, for vi mener f. eks. First Price representerer et godt tilbud i lavprismarkedet. Det at vi gjennom disse merkevarene også får tilgang til for eksempel B-sortering av gulrøtter kan også være viktig for å hindre matsvinn.

Dagligvarebransjen er i stor endring, med nye trender og økt netthandel som det er viktig å følge med på videre. Vi må følge med på hvordan dette påvirker arbeidstakerrettighetene for alle som jobber i bransjen, samtidig som vi må ivareta hensynet til personvern og forbrukerrettigheter. Det er viktig for oss alle, både forbrukere og butikkansatte.