Arbeidet med det nye nye konserthuset og kulturkvartalet i Tromsø har vært oppløftende å følge med på. Det er god byutvikling og god politikk for Norge i nord, som regjeringen må støtte.

Det er ikke alle prosesser rundt ny byutvikling som er så ryddige, løsningsorienterte og preget av samarbeidsvilje som arbeidet med det nye konserthuset og kulturkvartalet i den nordnorske hovedstaden Tromsø.

Arktisk Filharmoni og Nordnorsk Kunstmuseum trenger begge nybygg og ble allerede av Solberg-regjeringen bedt om å utrede en mulighet for felleslokaler.

Den forrige regjeringen bevilget da også en million kroner for nødvendig forarbeid. Tromsø kommune bestilte derfor i fjor en utredning om mulighetene for å slå sammen behovene og bygge et nytt kulturkvartal.

Utredningen er nå klar og innstillingen er tydelig.

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen sier til Nordlys at administrasjonen vil be politikerne om et nybygg for begge institusjonene. Samtidig vil man beholde det eksisterende Kulturhuset som et tilbud for det lokale kulturlivet. Et nybygg er en mer økonomisk forsvarlig løsning på sikt enn oppussing av eksisterende lokaler.

Det vil også medføre et signalbygg, trolig sør i sentrum, som også vil oppfylle sårt tiltrengte funksjoner for filharmonien og kunstmuseet. Prosjektet er en viktig fremtidsambisjon på vegne av Tromsø som kulturby. Det blir en storstue der det nordnorske kan løftes frem også til de stadig flere turistene som har lagt sin elsk på Tromsø.

Men et nytt kulturkvartal vil koste. Det er et milliardprosjekt for den arktiske hovedstaden. Som staten selvsagt bør støtte, slik det har støttet andre tilsvarende nasjonale kulturbygg i hovedsak i Oslo. Anette Trettebergstuen (Ap) har i så måte en jobb å gjøre.

Staten har finansiert nasjonale kulturbygg med en tredel av investeringskostnadene pluss momsfradrag. I Tromsøs tilfelle vil dette gjelde konserthuset. Kommunen legger til grunn at staten dekker hele investeringen for Nordnorsk Kunstmuseum.

Kommunen vil dermed måtte finne finansiering for 40 prosent av nybygget. Ekstern finansiering må det jobbes videre med. Men en del av prosjektet vil trolig finansieres via lån.

Det er all grunn å støtte dette prosjektet. Det er også på sin plass å berømme Tromsø kommune for den gode jobben de gjør for å prioritere denne saken. Det hjelper også at prosjektet er solid forankret i et samarbeid mellom flere kulturaktører.

Tromsø er, og bør fortsette å være, en viktig by i Norge. Kultur og opplevelser for hele befolkningen er et viktig element. Det vil en ny storstue kunne tilby. Men det kommer ikke av seg selv.