Gå til sidens hovedinnhold

Større mot er nødvendig

Vage og uforpliktende formuleringer om flytting av statlige arbeidsplasser må følges opp med konkret politikk.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Jonas Gahr Støre holdt tirsdag en interessant tale til landsstyret i Arbeiderpartiet. Den kommende statsministeren la i sin analyse av valgresultatet vekt på det store ansvaret partiet nå forvalter. Særlig overfor velgerne i distriktene som ikke har blitt sett eller hørt.

En viktig oppgave blir å gjenopprette offentlige tjenester i regionale vekstsentra. De siste årene har det blitt stadig vanskeligere for mennesker å ta valget de kanskje ønsker; å flytte til distriktene med sin familie.

En viktig grunn er at Staten har trukket seg tilbake. Til tross for at statlige arbeidsplasser er et ankerfeste i områder med lønnsomt næringsliv. De som flytter dit for å jobbe i privat sektor, skal som oftest også ha en jobb til sin ektefelle.

En annen oppgave er å desentralisere arbeidsplasser i staten ut av hovedstaden. I Arbeiderpartiets program som ble vedtatt tidligere i år, heter det at «nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo, med mindre helt åpenbare grunner tilsier noe annet. Veksten innenfor eksisterende statlige arbeidsplasser skal fordeles mer rettferdig mellom by og land.»

I et intervju med Nordlys 9. september sa Jonas Gahr Støre at Arbeiderpartiets holdning ikke er å ta etablerte arbeidsplasser og flytte på dem med sine familier.

Det er en skuffende defensiv tilnærming. For nettopp flytting av statlige arbeidsplasser er et politikkområde der det er lov å forvente konkrete forpliktelser i en kommende regjeringserklæring. Det er nå over 50.000 statlige arbeidsplasser i Oslo, et antall som har vokst under Erna Solbergs regjering.

Selvfølgelig kan man ikke flytte statlige virksomheter og institusjoner på lykke og fromme. Grunnmuren må være kunnskap som allerede finnes i for eksempel Alta, Tromsø, Narvik og Bodø. En ny regjering er nødt til å ta grep som styrker byene i nord, som befinner seg i en utfordrende demografisk situasjon.

I dagens Arbeiderparti savner vi den selvstendige viljen Ap-kjempen Torbjørn Berntsen la for dagen da han som miljøvernminister flyttet Norsk Polarinstitutt fra Oslo til Tromsø. Det har blitt en faglig suksess. Berntsen lot verken statsbyråkrati eller fagbevegelse stå i veien for løsninger som var viktige for nasjonen.

I Danmark er ommøblering av statlige arbeidsplasser - ut av København - en viktig del av statsminister Mette Frederiksens reformprogram. Og i Storbritannia flytter den konservative Boris Johnson statlig virksomhet ut av London. Det er ingen grunn til at en ny rødgrønn regjering i Norge skal være noe dårligere.

Kommentarer til denne saken