«Frihet er friheten til å si at to og to er fire. Hvis en kan det, følger alt det andre av seg selv.»

I George Orwells roman “Nineteen Eighty-Four” var disse to setningene noe av det første hovedpersonen Winston skreiv inn i si hemmelige dagbok. Vel vitende om at Store Bror til slutt ville kunngjøre at to og to er fem. Ei sannhet som det ville være en forbrytelse å ikke tro på. Faktisk den verste av alle forbrytelser. Tankeforbrytelsen.

Orwell beskriver det totalitære systemet. Samfunnet hvor alle må tenke og handle i samsvar med Store Brors oppskrift. Et samfunn hvor Sannhetsministeriet ikke bare jobber for å omskape fortida. Men også for å produsere den riktige kunsten. Og et samfunn hvor Tankepolitiet ikke nøler med å aksjonere hvis noen avviker en millimeter fra Store Brors oppgåtte sti.

Vel 70 år etter at Orwells roman ble utgitt, blomstrer fortsatt det totalitære tankegodset. Også her til lands.

I Nordlys for 7. april (Nordnorsk Debatt dagen i forvegen) får tre representanter for det nye samiske tankepolitiet lov til å breie seg over to heile avissider. Sametingspresident Aili Keskitalo, festivalsjef Sandra Márja West og artist Mari Boine har funnet det påkrevd å påtale det utålelige i at Nordnorsk Kunstmuseum har valgt å bruke undertegnede som advokat i ei arbeidsrettssak. Et valg på linje med en av de syv dødssyndene.

Jeg har deltatt i samfunnsdebatten og skrevet avisinnlegg i nesten 50 år. De siste knapt 40 åra har jeg jobba som advokat. Jeg har fram til i år aldri opplevd at noen har rykka ut med påstander om at min deltakelse i samfunnsdebatten skulle gjøre meg uverdig til å opptre som prosessfullmektig for en part i ei rettssak.

Men i mitt sekstisjuende år har jeg med stigende undring måttet registrere at en krets av rettroende har et ønske om å få stoppa kjeften på meg. Så sterkt er dette ønsket at de ikke har gått av vegen for å ivre for innføring av yrkesforbud.

Et «Berufsverbot» er angivelig det som skal til for å slippe å bli plaga av «entartete Meinungen». De som kan si historie, vil vite at dette er en metode som har blitt utprøvd tidligere.

I George Orwells roman endte Winston ikke bare opp med å adlyde Store Bror. Etter oppholdet hos Kjærlighetsministeriet seira han over seg sjøl og begynte å elske Store Bror.

Det er mulig at sametingspresidenten, festivalsjefen og artisten trur at det samme vil skje med meg. At jeg vil ende opp med å elske Store Søster.

Den som lever får se.