Under høyreregjeringa økte barnehageprisen år for år. Noe av det første Arbeiderpartiet gjorde da vi kom i regjering var å senke maksprisen for barnehager og senest i statsbudsjettet for 2023 gjorde vi barnehagen helt gratis i Nord-Troms og Finnmark.

I regjeringas nye barnehagestrategi skal vi fortsette jobben for å holde barnehageprisene nede, og øke andelen barnehagelærere. Det er bra for lommeboka, og bra for barna.

I Nord-Norge går det over 20 000 barn i barnehage hver dag. Barnehagetida betyr mye for barnas muligheter. Både på skolen og videre i livet. Derfor vil regjeringa fjerne økonomiske barrierer for å delta: Vi vil vurdere strengere regulering av hva barnehager kan ta betalt i matpenger. I tillegg vil regjeringa gjennomgå og vurdere moderasjonsordningene. Slik bidrar vi til tidlig deltakelse, gjøre forskjellene i samfunnet mindre og gjør det lettere for at ungene lykkes videre i livet.

Støre-regjeringa har allerede redusert maksprisen i barnehage i to budsjettrunder, slik at familier sparer 3465 kroner årlig sammenlignet med høyreregjeringens budsjettforslag. I tillegg har vi innført gratis barnehage fra hvert tredje barn og gjort barnehage gratis i deler av Nord-Norge.

Like viktig som å holde barnehagekostnaden nede, er å styrke kvaliteten på barnehagetilbudet. Nord-Norge har blant de høyeste andelene ufaglærte i barnehager og skoler. Ufaglærte gjør en formidabel jobb, men for regjeringen er det et mål at også barnehager og skoler i Nord-Norge skal komme opp på landsgjennomsnittet når det gjelder faglært personell.

Regjeringa skal jobbe for at:

- minst 60 prosent av de ansatte er barnehagelærere (mot 44 prosent på landsbasis i dag), og at flere av disse har mastergrad.

- minst 25 prosent av de ansatte er fagarbeidere.

Ved å gi de ansatte flere kollegaer med barnehagelærerutdannelse, møter ungene og foreldrene en barnehage med enda høyere kvalitet, og allerede i år styrker vi satsingen på etter- og videreutdanningstilbudet for ansatte og barnehagelærerutdanningen med til sammen 230 millioner kroner.

Vi skal ta barnehagen inn i en ny tid, og jeg gleder meg til at vi skal gjøre det i samarbeid med både kommunene, de private barnehagene i Nord-Norge og ansatte med lang erfaring og verdifull kompetanse.