I et åpent brev til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, i Nordlys, spør Tor Asle Varsi: ”Hvorfor er Støre viktigere enn oss velgere?”

I en fornuftig analyse begrunner Varsi hvorfor ikke Høyre og Arbeiderpartiet vil få hans stemme ved valget til høsten. Også SV er uaktuell da de i Finnmark, i den senere tid, har alt annet enn politikk på sin saksliste. Budskapet i Varsis innlegg er hans fundamentale mistillit til partier som han mener ikke er mot EU og EØS-avtalen. Det respekterer jeg.

Men når han ukritisk og bastant beskylder Vedum og Senterpartiet for å ha ”abdisert” i kampen mot EØS og Eøs-direktiver og for seg til å påstå at: ”det er utrolig defensivt, feigt og ikke minst udemokratisk for velgerne som stemmer på Sp, Sv og Rødt som må ta til takke med en EU-ukritisk Ap-regjering med EUs drømmemann Støre som statsminister”, så må jeg få lov til å kommentere.

Nærmere en politisk kortslutning er det vel vanskelig å komme, Varsi! At du også presterer å stille Vedum spørsmål om Senterparteiet ønsker å danne en mindretallsregjering med Ap - og håpe på at SV og Rødt ser bort fra at Støre, med velsignelse fra Sp, fortsetter der de slapp i 2013 og viderefører EU-serviliteten ved å gå med på EUs maktkonsentrasjon - det er rimelig utrolig!

Hvor mye på politisk villspor Varsis påstander er, får vi dokumentert når jeg tar med følgene uttalelse: ”Er maktfølelsen så viktig for Senterpartiet at de lar primærnæringene som landbruk, fiske, transportnæring og bygg og anlegg i stikken for å sitte ved siden av hr. Støre. Ser ikke Sp at EU i praksis vil innføre et system der lønnstakerne ikke oppnår minstelønn engang? Hvorfor går ikke Sp til valg med løfte om folkeavstemning om EØS-avtalen? Hvorfor er dere med på EU-ferden når dere i utgangspunktet er mot EU”?

Nå nekter jeg å tro at Varsi er så politisk nedsnødd at han ikke har fått med seg Senterpartiets engasjement når det gjelder motstand mot EU, EØS og EØS-direktiver. Ikke minst partiets kamp i tiden før og etter folkeavstemningene, der Ja-partiene Høyre og Arbeiderpartiet og stort sett alle riksavisene, med sine ressurser, stod på barrikaden for å få oss inn i EU. Varsi har vel heller ikke fått med seg Anne Enger Lahnsteins innsats, sammen med den Nord-norske befolkningen og redaktør Kristoffersens i avisa Nordlys som sikret et NEI til EU?

Jeg er rimelig sikker på at Varsi har en skjult agenda når det gjelder å framstille Senterpartiets kamp mot EU så feilaktig og negativt som han gjør. At velgerne heller ikke på noen måte deler hans oppfatning tror jeg bestemt. At han tror at Senterpartiet vil være noen form for haleheng til Støre og Ap er i beste fall en kraftige brist i Varsis logikk!

Et sterkt Senterparti, i regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, vil derimot være den beste garanti mot at Ap-ledelsen sammen med Høyre på område etter område gir fra seg suverenitet til EU og deres byråer.

Målinger viser at Senterpartiet har stor tillit hos velgerne, ikke bare i distriktene. I Nord-Norge er vi det desidert største partiet.

Slik jeg kjenner Senterpartiet, så vil ikke partiet ha noen folkeavstemning om EØS-avtalen på det nåværende tidspunkt. Det norske nei-et til EU står fortsatt sterkt i befolkningen. En meningsmåling viser at 63 prosent sier ja til EØS-avtalen. Mange av de nye velgerne som sier de skal stemme på Sp er i takt med de tradisjonelle velgerne i partiet som flagger nasjonal suverenitet høyt. Det er derfor taktisk uklokt å så tvil om hvor Sp står.

Et sterkt Senterparti i regjering er helt avgjørende for å bruke det handlingsrommet som EØS-avtalen gir oss når det gjelder flommen av direktiv som handler om norsk suverenitet og som Ja-partiene på Stortinget nærmest klapper til og får simpelt flertall i voteringene. Det gjelder blant annet suverenitetsavståelsen til EUs kontrollorgan på energiområdet, Acer og EUs kontrollorgan for jernbanepolitikk, Era.

Senterpartiet skal ta tilbake nasjonal kontroll over kraftpolitikken i EU. Et sterkt Senterparti er et ja til et Norge med små forskjeller, tjenester nært folk og trygghet når det trengs!