Gå til sidens hovedinnhold

Stopp statsminister Solbergs trenering av Nord-Norgebanen!

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Siste uke kom SSB med tall som viser en dramatisk nedgang av folketallet i Nord-Norge. I 2020 sank antall innbyggere i vår landsdel med hele 2000 mennesker. Det forsterker en utvikling som vi har sett over lengre tid og viser at nå må det tas tunge politiske grep som kan bidra til å stoppe denne utviklingen.

Det har i den senere tid blitt presentert forslag til løsninger fra to offentlige utvalg, Brandzegutvalget og Nordman utvalget. Det ene har studert distriktsnæringer og det andre distriktsdemografi. Begge konkludere med at det er viktig å satse sterkere på distriktene. Verd å merke seg er også at begge peker på er at det trengs nye virkemidler. Det er vel og bra, men det mangler ”Fyrtårn” som kan skape entusiasme og motivasjon og som virkelig gir innbyggerne tro på at dette kan snues.

Arbeidsløsheten er rekordhøy. Landsdelen trenger investeringer, ny virksomhet og flere arbeidsplasser. Det bør ligge til rette for å bygge hele landet og prioritere fellesskapet og legge gode, strategiske planer.

Det er tid for å bygge Nord-Norgebanen (NNB). Det vil være det (fyrtårnet) som nesten 70 prosent av den nordnorske befolkningen støtter.

Hvis arbeidsledigheten, som en konsekvens av koronaviruset fortsatt er stor etter at epidemiens effekt avtar og næringslivet har vært i gjennom mange konkurser og stor arbeidsledighet så bør staten også bidra med ressurser. Til å bygge veier, anlegg og jernbane, for eksempel Nord-Norgebanen, det vil si viktig infrastruktur. Dette for å ha sysselsetting i stedet for at folk skal gå på arbeidsledighetstrygd. Etter den forrige finanskrisen iverksatte staten en rekke nye prosjekter. Å iverksette dette nå, vil være et viktig bidrag til den nordnorske økonomien.

De viktigste argumentene for at bygging av Nord-Norgebanen er godt kjent for velgerne i landsdelen. Ikke minst gjennom den overbevisende presentasjonen vi har fått gjennom media av jerbane – entusiastene Hilde Sagland, Eivind Sivertsen og internasjonal rådgiver Einar Sørensen. De har med sin historiekunnskap og innsikt i prosessene og pedagogiske evne klart å oppdatere oss, det vil si velgerne om status for Nord-Norgebanen frem til i dag.

Om en drøy uke presenterer samferdselsminister Knut Arild Hareide sin, og regjeringens, forslag til Nasjonal Transportplan for 2022-2033. Denne skal sluttbehandles av Stortinget ca. 15. juni. Hareide har vært klar på at han ikke foreslår bygging av Nord-Norgebanen nå, men at han vil foreslå en bygging av NN-bane ved neste korsvei.

Dette er en trenerings- og uthalingsstrategi som treffer landsdelens innbyggere og velgere midt i ansiktet. Dette har fungert for regjeringen tidligere, jfr. historien, dessverre med støtte av Arbeiderpartiet.

La oss se på hva disse partienes bortforklaringer - hva de kommer til å unnskylde seg med. Vi er jo inne i et valgår.

Under stortingsbehanlingen av Nord-Norgebanen var alle partine positive til bygging av Nord-Norgebanen. Forskjellen ligger i hvor fort banen kan realiseres. SV og Frps forslag, med støtte av Sp og MDG om et ”fast track” ble imidlertid nedstemt av regjeringspartiene med støtte av Ap. Flertallet ville skaffe seg bedre faktisk grunnlag om trasser og utbygging via en KVU (konseptvalgutredning) om ALL nordnorsk transport.

Hareide sa i en pressemelding lørdag 16. januar 2020 at det nå innledes KVU-arbeidet om en ”samlet nordnorsk transport” inkludert Nord-Norgebanen. KVU-en skulle legges frem i 2023. Kanskje Hareide og regjeringen håpet at vi i mellomtiden skulle ha glemt jernbanedirektoratets ”oppdaterte informasjonsinnhenting om Nord-Norgebanen” fra juli 2019? Etter hans eget departements krav ble denne analysen utført etter KVU-metodikk.

Hva betyr det? En fremdriftsplan med en KVU som legges frem i 2023/2024 (i beste fall) vil ikke inngå i noen nasjonal transportplan før mot 2030. En Nord-Norgebane kan derfor ikke vedtas før en gang før etter 2040 - kanskje enda senere.

En ny KVU, omfattende Nord-Norgebanen, er derfor unødvendig. Det holder med et forslag om raskest mulig å oppdatere NBB og så sette i gang neste planprosess, det som heter KS1-ekstern kvalitetssikring. Stortinget har all informasjon det trenger for å kunne realitetsbehandle Nord-Norgebanen som del av NTP for 2022-2023. Alle gode krefter må derfor mobilisere for at regjeringens uthalingsstrategi, med støtte av Ap, ikke lykkes.

Vi vet at statsminister Erna Solberg og Høyres ledelse er imot Nord-Norgebanen. Hennes mantra er at det blir for kostbart. Hennes aversjon mot NNB ble skikkelig manifestert da hun under et folkemøte i Tromsø ble utfordret angående Nord-Norgebanen. Hun svarte da med å si at vi ikke måtte tenke gammeldags, og at fremtidens løsninger ville være førerløse vogntog på veiene våre. Helt utrolig og særledes umusikalsk i en landsdel med svært krevende vinterveier, og hvor voldsom økning i tungtrafikk har ført til mange fatale ulykker med tap av menneskeliv.

Jeg vet ikke hva jeg skal tro om Arbeiderpartiets holdning til å få vedtatt utbygging an NNB i forbindelse med Nasjonal Transportplan nå i vår, eller om de nok en gang vil støtte Erna Solbergs regjering. Jeg er kjent med Aps programforslag om bygging av NNB. Men jeg regner med at flere enn meg er kjent med stortingsrepresentant Åsunn Lyngdal fra Ap i Fremover, noen dager etter programmet var presentert, tolket programmet på en måte som i hvert fall jeg oppfattet ikke betød noen snarlig oppstart an NNB. Videre Aps mektigste politiker i samferdselspolitikken, Sverre Myrli, sin oppvisning i Stortinget under behandlingen av NNB siste år. Med lett belærende arroganse (Skjalg Fjellheims uttrykk) var budskapet at Nord-Norge pent må finne seg plass, og den er bakerst i køen.

Regjeringen legger opp til en tredobling av CO2-avgiften i Norge frem til 2030 i sin klimaplan. Det er sjokkterapi som vil få enorme konsekvenser i Nord-Norge, en landsdel uten CO2-frie alternativer for transport. Svenskene bygger ut Norrbotniabanan i Nord-Sverige, fordi et av hovedargumentene for dette imponerende prosjektet er at dermed kuttes klimautslippene i Sverige med 80.000 tonn CO2. Som den svenske regjering sier det: Dett er den avgjørende forutsetning for at Sverige skal bli klimanøytralt innen 2045. Samtidig kan man ikke unngå å legge merke til at regjeringen motarbeider alle planer om å satse på videreutvikling av klimavennlig jernbane i vår landsdel.

Statsminister Erna Solberg sier at å være med på å vedta å bygge Nord-Norgebanen i forbindelse med fremleggelsen av Nasjonal Transportplan nå i vår ikke er aktuelt. Det blir for kostbart, sier hun. Det er visst greit at tunge samferdselsprosjekter på Sør- og Østlandet med enorme overskridelser får penger. Bygginga av Follobanen, for eksempel, med et kostnadsoverslag på 12 milliarder kronen endte opp med å koste nesten 40 milliarder. Hvis jeg tillater meg å ta med bygginga av nytt regjeringskvartal, så er man hittil oppe i en kostnad på 35 milliarder kroner - og merk, det uten i det hele tatt å kreve noen form for konsekvensutredning eller KVU.

Som om dette ikke skulle være nok, og jeg tror det nesten ikke, men i dag tidlig kunne nyhetene melde at samferdselsminister Hareide og regjeringen i den meget omtalte Nasjonal Transportplan foreslår utbygging av Ringerike-banen fra Sandvika til Hønefoss. En dobbeltspora jernbane og 4-felts motorvei til en kostnad til nesten 40 milliarder kroner. Og tro meg, dette for å spare inn ca 58 minutts reisetid med jernbanen til Bergen.

Til høsten er det stortingsvalg. Da må vi som velgere vite hva de enkelte partier har sagt om bygging av Nord-Norgebanen på sine respektive landsmøter. Ikke bare det, men også troverdigheten i uttalelsene basert på historien.

For å få realisert snarlig bygging av Nord-Norgebanen er jeg rimelig sikker på at vi må få et regjeringsskifte.

Jeg vet, med stor sikkerhet, at Senterpartiet vil stille krav i en eventuell regjeringsplattform om at snarlig bygging av Nord-Norgebanen skal med. MEN, for å få tilslutning til dette kravet, tror jeg at det blir avgjørende at Senterpartiet får stor nok oppslutning i forhold til Arbeiderpartiet. At det også gjelder i forhold til viktige saker, blant annet Forsvaret, tror jeg velgerne er klar over!

Kommentarer til denne saken