For over 100 år siden kom entusiaster sammen og arrangerte Norges første billøp på den frosne Bunnefjorden ved Oslo. Siden da har bilsporten beriket livene til mange nordmenn. Vi har fått nye grener, og ikke minst store stjerner. Suksessen til Petter Solberg og Pål Anders Ullevålseter har inspirert unge talenter som nå følger i deres fotspor.

Nå har regjeringen lagt frem et forslag for Stortinget som vil kunne få katastrofale følger for norsk motorsport. Regjeringen foreslår at hvem som helst skal kunne organisere konkurransekjøring på lukket bane, eller annet avsperret område.

Det høres ut som et frislipp, men i realiteten lukker det idretten vår for de tusenvis av barn og unge som opplever gleden motorsport gir. Motorsporten vil organiseres av høystbydende, ikke Norges Idrettsforbund. Det er dermed en trussel mot hele den norske idrettsmodellen. Sykdommen vil spre seg til andre idrettsgrener. Vinnerne er kapitalen, taperne barn, unge, og breddeidretten.

Den norske idrettsmodellen må stå til Dovre faller. Den er fanebærer for den erkenorske frivilligheten. Foreldre stiller opp som fotballtrenere, eller vaffelstekere til inntekt for den lokale turnforeningen. Entusiaster som ønsker at barn og unge skal få føle den intense gleden de selv føler over sin egen sport, tropper opp som funksjonærer og dommere. Det hele organiseres i et særforbund som sørger for utøvernes sikkerhet, antidopingarbeid, rekruttering, og opplæring. Det er modellen i både Bilforbundet, Motorsportsforbundet, og i alle andre idrettsforbund.

Hele denne vakre balletten legger grunnlaget for at over 90 prosent av norsk ungdom deltar i en organisert idrett. En privatisering og et frislipp vil sørge for det motsatte. Frivilligheten vil forvitre, og rask økonomisk gevinst vil gå foran langsiktig og sunn utvikling.

Vi er ikke motstander av at idretten skal utvikles i tråd med samfunnet. Nye krefter og ideer må slippe til og få plass. Slik skihopperne gikk over til V-stil, innlemmet vi den nye bilsporten drifting i vårt forbund, noe som også ga en norsk verdensmester. Dette er også kommunisert i møter med regjeringens representanter.

Et fullt frislipp der økonomiske motiver rår er derimot farlig og skadelig. Det har vi vært klare på hele veien, og det er skuffende at regjeringen har vendt det døve øret til. Våre foreslåtte tiltak for å åpne sporten for nye aktører, slik at flere bilentusiaster og andre interesserte får delta i vår elskede sport, har regjeringen valgt å overse. Resultatet er et forslag som vil svekke bredden og sporten som helhet.

Idretten handler om fellesskap. Fellesskap på tvers av kjønn, hudfarge, og landegrenser. Den handler ikke om kapital og butikk. Dette ble oversett av klubbene som ønsket å starte den europeiske superligaen, og raseriet slo inn som en tsunami i europeisk fotball.

I denne saken er det ikke pengegriske fotballklubber, men regjeringen som har tråkket feil, og satt hele organiseringen av norsk idrett under press. Og det er opp til Stortinget å skape de bølgene vi trenger for å bevare vår kjære idrettsmodell, bygget på frivillighet og bredde.