Nylig forsøkte en russisk småbarnsmor å fjerne barnetegninger fra biblioteket i Tromsø fordi de uttrykte støtte til Ukraina med ukrainske flagg og kritikk av Putin. Russere som bor i Norge og støtter Putins krig bør gå stille i dørene. Vi har ytringsfrihet i Norge og det å bruke den norske ytringsfriheten til å forsøke å kneble barns uskyldige ytringer er ikke bare utrolig frekt, det er et misbruk av ytringsfriheten.

Vi som skriver dette leserbrevet representerer både Norge og Russland, og vi har begge markert oss både med kritikk av Putins krig og med støtte til de ukrainske flyktningene som nå kommer til Norge. Vi har forståelse for at russere i Russland, som har begrenset tilgang til nøytral informasjon, støtter krigen, men vi har INGEN forståelse for at russere som bor i Norge og har tilgang til informasjon fra alle hold velger å støtte en krig som overstiger våre villeste fantasier når det gjelder vold og brutalitet.

Det å støtte Putins krig innebærer at man støtter målrettede angrep på sivile, bombing av bygninger som er tydelig merket med “Barn”, voldtekt av kvinner og barn, til og med en baby og tilfeldige drap på forbipasserende sivile, som vi har sett godt dokumentert i Butsja og andre forsteder til Kiev. De som med vitende vilje støtter disse krigshandlingene er medskyldige og har blod på hendene!

Den russiske småbarnsmoren som forsøkte å hindre barn i å gi uttrykk for sine meninger om krigen i Europa, stemplet barnas tegninger av ukrainske flagg som hatefulle ytringer. Slike påstander rammer også oss som aktivt tar avstand fra Putins krig i Ukraina. Driver vi og sprer hatefulle ytringer? Er det hatefulle ytringer å kritisere Putin? Er det hatefulle ytringer å demonstrere fredelig utenfor den russiske ambassaden i Russland? Er det hatefulle ytringer å starte vår egen innsamlingsaksjon for flyktningene fra Ukraina? En 23 år gammel mor med to barn var blant dem som vi fikk muligheten til å hjelpe. Hun og barna hadde måtte reise i all hast og hadde ikke hatt tid til å pakke noe. De hadde stort sett bare det de gikk og stod i og var svært glade for varme klær og annet som vi kunne overbringe. Driver vi med hatefulle ytringer?

Vi tar fullstendig avstand fra russere i Norge som demonstrerer til støtte for Putin og aktivt støtter krigen i Ukraina på andre måter. Slike russere ønsker ikke vi å ha noe med å gjøre. Skjønner ikke disse russerne at de på denne måten er med å skape russerhat i Norge, et russerhat som ikke bare rammer dem selv, men også oss andre? Det norske folk støtter Ukraina og det med god grunn. Russland angrep et fredelig land som verken styres av nazister eller utgjør noen trussel for Putins Russland. Det å angripe et annet land er faktisk forbudt i den russiske grunnloven og Russland har faktisk skrevet under på at de garanterer for Ukrainas grenser, inkludert Krim. Det skjedde i 1994. Putin bryr seg verken om internasjonale lover og avtaler eller om russiske lover. Han gjør akkurat som han vil.