Det er interessant å konstatere at de tre største opposisjonspartiene nå trekker seg fra forhandlingene med staten om en byvekstavtale på 6 milliarder kroner. Begrunnelsen er usikkerheten omkring statens bidrag til avtalen. Ifølge samferdselsminister Nygård klargjøres størrelsen på bidraget tidligst i forbindelse med Statsbudsjettet ut på høsten. Så skal det forhandles om innholdet i bypakken, ting tar tid.

Men bygging av bomstasjoner til 30 millioner skal uansett settes i gang nå, før noen vet hva vi har råd til av gode tiltak innen samferdsel i byen vår de nærmeste årene. Fordi det er vedtatt i kommunestyret med bred oppslutning av de som elsker byen vår!

Arbeiderpartiet sentralt har tidligere fremmet forslag om et bedre alternativ til bompenger: Vegprising med GPS.

Fordi bompenger med soneinndeling rammer usosialt. Med GPS må alle bilbrukere i stedet betale for kjørte kilometer. For min del som bor i Sone 1, er det helt ok. Jeg går gjerne til Coop på Elverhøy. Men når snestormene raser, fristes jeg til å ta bilen i likhet med naboene mine, eldre som meg, men også mange slitne og travle foreldre som har hentet ungene sine på skoler og barnehager like ved.

Kjære politikere, ta til vett og stopp bygginga av bomstasjoner straks! Med Arbeiderpartiet i godt selskap med SP ved rattet, må vi forvente at vegprising med GPS blir vedtatt og innført som en ny finansieringsform rimelig kjapt. Kanskje så kjapt at de 30 millionene til bomstasjoner er bortkastet før året er omme. En komplisert og usosial soneinndeling vil i tillegg bli en saga blott.

Trondheim har allerede innført systemet med GPS som pilotkommune i Norge.