Det gleder meg at politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, har oppdaget at Høyrepolitiker Erlend Svardal Bøe er drivende dyktig og har stor arbeidskapasitet. At han er en stemme fra nord som blir lyttet til.

Derfor er det bra at en politiker som Erlend stiller som Høyres førstekandidat for Troms, og stemmes inn på Stortinget ved høstens valg. Troms og Tromsø trenger nasjonale kapasiteter i sentrale posisjoner. Erlend er en av våre mest spennende politikere som kan det politiske handverket. Han vil kjempe for Tromsø og Nord-Norge sine saker på tinget.

Det gror godt i Tromsø Høyre og partiet vil kunne fylle tomrommet etter Erlend med nye stemmer. Det er mange dyktige kandidater som kan bekle vervet som gruppeleder.

Jeg registrerer at politisk redaktør i Nordlys er bekymret for at Høyre snakker med innestemme. Redaktøren trenger ikke miste nattesøvnen over det. Vi vil bruke vår stemme høyt og tydelig der det er nødvendig for å sikre at de borgerlige kommer i posisjon etter kommunevalget i 2023.

Det er viktig at dagens posisjon i Tromsøpolitikken får avløsning. Etter snart seks år med rødrødt og rødgrønt styre har vi skyhøye boligpriser fordi det ikke reguleres nok boliger. Kommuneøkonomien halter, og vi har en kommune som sier nei til nye næringsetableringer. Nedleggelse av sykehjemsplasser skjer uten politisk styring, og private tilbydere av omsorgstjenester holdes utenfor, selv om brukerne ønsker dette tilbudet.

Det er en kjent sak at jeg har meldt mitt kandidatur til ordførervervet i Tromsø. Det har jeg gjort fordi jeg mener at Nord-Norges største by trenger en ny kurs. Med Høyre ved roret vil vi jobbe knallhardt med disse satsingene i Tromsø:

1) Boligbyggingen skal opp, og boligprisene skal ned.

2) Styrke skolen, bl.a med satsing på lærerløft og tidlig innsats for å sikre at alle elever lærer å lese, skrive og regne skikkelig.

3) Større valgfrihet i eldreomsorgen, styrke behandlingstilbudet for unge og jobbe for et mer tilpasset botilbud for mennesker med rusproblemer.

4) Mer aktivitet i bydelene med bygging av idrettsanlegg og tufteparker.

5) Bli en næringsvennlig kommune med raskere og forutsigbar saksbehandling, tilgang til næringsareal og –lokaler for å sikre etableringer og variert jobbtilbud.

Jeg registrerer at politisk redaktør Fjellheim savner en uenighet mellom Tromsø Høyre og Høyre i regjering om smittevern og vaksinestrategi. Jeg mener regjeringens strategier har bidratt til at Norge er et av landene i verden som har klart seg best gjennom pandemien, både helsemessig og økonomisk. Så får lokalpolitikere fra Ap og Sp bruke tiden sin på å kritisere denne håndteringen, mens Høyre i regjering tar landet trygt ut av krisen.