Etter 8 år med Erna Solberg som statsminister og ei Høyreregjering som har prioritert mest til de som har mest fra før, og det er på tide å skifte ut dagens regjering. Nå er det vanlige folks tur. Arbeiderpartiet vil ha mer fellesskap og mindre forskjeller. De store oppgavene løser vi best sammen.

Her i Midt-Troms har vi muligheten til å stemme inn Nils Ole Foshaug fra Målselv på Stortinget. Han har en meget solid CV å vise til. Etter 4 år som ordfører i Målselv så kjenner han kommunene sine utfordringer og vil kunne dra stor nytte av sin erfaring fra dette. Nils har en solid kunnskap om Forsvaret, både gjennom sin ordførergjerning, og snart 2 år som prosjektleder for Arctic Aviation Center, som jobber for å utvikle Bardufoss til å bli et ledende senter for både militær og sivil luftfart.

Nils er utdannet lærer og har jobbet flere år som inspektør og som rektor på barne- og ungdomsskoler i Målselv.

Nils Ole Foshaug har en lang og allsidig politisk karriere. Han har snart 14 års erfaring som kommunepolitiker for Arbeiderpartiet, og innehar i dag vervet som leder av Troms Arbeiderparti.

Med denne solide erfaringen fra både arbeidslivet og politikken så vil Nils bli en meget solid og dyktig stemme for vår landsdel på Stortinget. Han har et stort engasjement, pågangsmot og han er handlekraftig.

I tillegg er Nils en meget trivelig og omgjengelig kar som har et brennende ønske om å utvikle vår landsdel som folkevalgt på Stortinget.

Med Nils på tinget får vi en «terrier fra innlandet» som kjenner forholdene til distriktene og hvordan det er å bo i Midt-Troms, og ikke minst; han kjenner til utfordringene. Bruk stemmeretten – godt valg!