Ikke nok med at strømprisene øker kraftig, fra årsskiftet skyter også nettleien i været.

Det er ufattelig hvordan norske byråkrater og politikere i løpet av få år har maktet å nulle ut de naturgitte forutsetningene Norge har for rimelig kraftproduksjon, på en måte som kunne kommet forbrukerne og næringslivet til gode.

Strøm er en del av samfunnets infrastruktur på linje med vann, veier, jernbane og helsehjelp. Alt burde - i et land som Norge – ligge til rette for at strøm kan være et rimelig gode for «folk flest».

I stedet har de norske makthaverne valgt en vei som gjør at folk flest må betale urimelig høye priser for strøm. Ingen av de nasjonale norske fortrinnene i kraft av våre naturressurser ser ut til å være virksomme. Elektrisiteten er gjort til en vare på et marked som fører til at nordmenn må betale internasjonale priser, noe som merkes på de skyhøye månedlige regningene i Sør-Norge.

Det har lenge irritert mange i sør at strømprisen nord for Dovre er lavere. Derfor er en annen absurditet i ferd med å spille seg ut – Statnett jobber på høytrykk for å sørge for at prisene blir like høye i nord som i sør.

Hvis det blir fortgang i arbeidet med å bygge overføringskabler fra Nord-Norge til Sør-Norge, får også nordlendingene kjenne på gleden av å bli knyttet til de nye sjøkablene fra Norge til kontinentet, og dermed også hele det europeiske kraftmarkedet. Da vil hele Norge bli koblet på det europeiske prisnivået.

Dette viser behovet for at dagens regjering må utøve mer aktiv politisk kontroll med Statnett. I en tid der de demografiske kurvene i Nord-Norge er illevarslende, bør Norge gjøre det stikk motsatte av det Statnett ønsker. Man må sørge for å beholde de komparative fortrinnene som i dag finnes i landsdelen. Lave strømpriser er et virkemiddel som gjør det mer attraktivt å etablere industri og næringsliv i Nord-Norge, som med sine rike naturressurser kan bli en motor i det grønne skiftet.

Klassekampens politiske redaktør Bjørgulv Braanen skriver at man i stedet «for å se prisforskjellene og den lave prisen i nord som et problem, bør den utnyttes til å skape vekst og arbeidsplasser. De fysiske begrensningene som ligger i overføringskapasiteten, er en gyllen sjanse for Norge, et columbi egg, som kan bidra til Ap/Sp-regjeringens mål om å satse i nord».

Dette er kloke tanker, fjernt fra den logikken som preger Statnett. Dersom Statnetts enestående mangel på nasjonale strategier blir retningsgivende, vil det være enda en tapt mulighet for Norge i nord.

Norge har mange gode forutsetninger til å øke produksjonen av fornybar kraft i nord, slik at kraftsikkerheten blir styrket. Statnett bør også fokusere på investeringer i teknologisk utvikling, samt bedre vedlikehold og oppgradering av eksisterende infrastruktur i landsdelen. Det vil hele Norge tjene på. Men da må Statnetts eiere holde selskapet i skinnet.