Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Troms og Finnmark fylkeskommune eier området som ligger øst for Åsgårdvegen på Tromsøya. De går nå sammen om å selge hele området.

Tomta er på 160 mål, den eies 85 prosent av UNN og 15 prosent av fylkeskommunen.

I reguleringsplanen fra 2017 åpnes det for å bygge mellom 30.000 og 40.000 kvadratmeter boliger – til sammen rundt 450 boenheter.

Tomta regnes som en av indrefiletene i Tromsø og legges via en eiendomsmegler ut til den svimlende summen av 400 millioner kroner.

Dette er historien om en fylkeskommune og en administrasjon i et statlig helseforetak som kyniske spekulanter i byens boligmarked. Før spaden er satt i jorda er det nå klart at hver eneste boenhet allerede vil ha kostet rundt 1 million kroner.

I tillegg kommer byggekostnadene som entrepenøren og utbyggeren må stå for. Alt dette må kjøperne til slutt betale for. Da forstår alle at dette blir boliger langt utenfor rekkevidde for de mange unge som i dag blir fortrengt fra byens boligmarked.

Opplegget er deprimerende med sin mangel på helhetstenkning, solidaritet og samfunnsansvar fra offentlige aktører. Det er oppskriften på usosial boligbygging i Tromsø. Og selvforklarende for de som lurer på hvorfor unge mennesker blir presset til å forlate Tromsø, eller la være å flytte hit.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen har gjort det til en av sine viktigste saker at det skal bli lettere for unge mennesker og andre som sliter med å komme inn på boligmarkedet. Det høres veldig fint ut på papiret.

Men realiteten er at kommunen med sin reguleringsplan på Åsgård har åpnet opp for en utvikling som på dramatisk vis peker i motsatt retning.

Tromsø fremstår mer og mer som en by som aktivt planlegger for at bare godt bemidlede mennesker med mye penger skal kunne skifte ut sine eneboliger med nye leiligheter.

At en fylkeskommune og et statlig sykehus melker fortjeneste ut av et slikt marked, der de unge enkeltmennesker og familier blir taperne, er et stort tankekors. Det kaller på handling og kursendring fra ledelsen i kommunen. Det må stilles tydeligere krav til hvilke boliger som kan bygges, og for hvem. På Åsgård burde det være plass til mange og rimelige boliger for unge mennesker, hvis man er villig til å tenke nytt.