Jeg er glad for at det ble en avtale, det trengte næringa. Forhandlingsutvalget har gjort et stort og godt arbeid, samt at regjeringen viser at de tar næringen på alvor. Resultatet av forhandlingene og en inngått avtale er full kostnadskompensasjon for 2022, og vi får en sårt tiltrengt utbetaling i år.

I tillegg gis det en inntekstvekst på 28.000 kr per årsverk i 2022. For året 2023 blir det en inntekstvekst på 64000 kr per årsverk, der 40 000 er tetting av inntektsgap. Resultatet er bra, men jeg hadde selvfølgelig håpet på at vi hadde klart å ta en større del av inntektsgapet allerede i år.

Jordbruksforhandlingene i år har vært avgjørende viktig for norsk matproduksjon, for bøndene som står i en tøff økonomisk situasjon. I år handlet det om å sørge for at de som er i næringa blir med videre. Jeg håper at resultatet kan gi håp, slik at vi ikke mister flere matprodusenter i Troms og Norge, det har vi ikke råd til.

Vi har startet å kutte ned på inntektsgapet, men det er et godt stykke igjen. Men det er positivt for Troms at alle produksjoner er løftet litt, men spesielt er sau og ammeku løftet opp. Det er typiske gress produksjoner.

Det er også kommet en egen Nord-Norge-satsing som skal motvirke bruksnedgang, øke arealbruken og heve kompetansen til landbruksnæringen og verdikjeden for mat, samt å utnytte regionale fortrinn og muligheter innen arktisk landbruk.

Styrkning av investeringsvirkemidler, der satsen for tilskudd er hevet fra 35% til 40%, uten tak i Troms og Finnmark, er positivt. En styrking av distriktstilskudd gris i Nord-Norge ligger også inne i avtalen.

Staten har som sagt vist at de tar næringen på alvor med å komme oss i møte med kostnadskompensasjon, det er veldig bra. Samtidig må jeg nok en gang understreke at den alvorlige situasjon det nordnorske landbruket står i på ingen måte er over. Men jeg håper at vi med dette kan få muligheten til å trekke pusten og jobbe fremover. Der nordnorsk mat og bønder i Troms får gode og fremtidsrettet vilkår for vider drift.

Vi skal bruke dagene til å sette oss ordentlig inn i detaljer i avtalen og se på hvordan dette slår ut for våre bønder i Troms. At vi har en jobb å gjøre fremover er ingen tvil om, men med denne avtalen så tennes en gnist om at det faktisk er politisk vilje i Norge til å fortsatt utvikle og fremme norsk matproduksjon fremover.