Gå til sidens hovedinnhold

Stabil arbeidskraft og faglig kompetanse straffer seg i Tromsø kommune

Årets lokale lønnsforhandlinger er over, og temperaturen er høy innad i gruppen av helsesykepleiere i Forebyggende helsetjenester i. Grunnen til det? Tidenes dårligste argumentasjon fra Tromsø kommune for ikke å løfte helsesykepleiernes lønn.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kravet inn i lokale lønnsforhandlinger fra Norsk Sykepleieforbund (NSF) var å løfte helsesykepleiernes lønn, på lik linje med andre spesialsykepleiere i kommunen. Dette med bakgrunn i at også helsesykepleiere er spesialsykepleiere. Resultatet ble derimot en lønnsmessig skjevhet, der helsesykepleierne kommer dårligst ut, med 15 000 kr mindre økning enn andre spesialsykepleiere.

Argumentet: det er ikke problemer med å rekruttere eller beholde oss.

Fakta er at Tromsø kommune er privilegert. Stillinger knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid innenfor helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom - er besatt av spesialsykepleiere med videreutdanning innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid – nemlig helsesykepleiere.

På landsbasis mangler det ca. 2000 helsesykepleiere. Dette kan føre til at barn, unge og familier i deler av landet ikke får et tjenestetilbud i tråd med myndighetenes anbefalinger i Nasjonalfaglige retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjeneste..

En del helsesykepleiere i Tromsø kommune har i tillegg flere videreutdanninger.

Eksempelvis spesialsykepleier til barn og unge, psykisk helsevern, kognitiv adferdsterapi og jordmor. Mange helsesykepleiere har videreutdanning innen foreldreveiledning. Dette gjør at kommunen kan gi et bredt tilbud til foreldre i form av foreldreveiledningskurs. Flere helsesykepleiere har mastergrad innen helsesykepleiefaget eller andre helserelaterte mastergrader.

Denne ekstra kunnskapen og erfaringen kommer barn, ungdom og familier til gode, uten at Tromsø kommune gir oss uttelling i form av lønn. Mange kommuner vet å verdsette sine helsesykepleiere og kompetansen. De tilbyr lønnstilskudd for å rekruttere og bevare helsesykepleiere, samt avlønning av tilleggskompetanse.

Vender vi nesen både nord og sør, ser vi at Tromsø, med sin stabile og kompetente stab, ligger bortimot nederst på lønnsstigen.

Ønsker ikke Tromsø kommune å ha en stabil og faglig sterk helsesykepleiertjeneste?

Det svir å bli forbigått i lønn og signalet Tromsø kommune sender oss er nedslående. Ikke fordi vi ikke unner de øvrige spesialsykepleierne sitt lønnshopp, for det heier vi virkelig frem. Men når kommunen forskjellsbehandler sine spesialsykepleiere med bakgrunn i at vi er stabile arbeidstakere og at de ikke har problemer med å rekruttere helsesykepleiere - da svir det ekstra.

For oss fremstår stabilitet og høy faglighet som en styrke. Signalet vi nå får er at Tromsø kommune ikke tenker langsiktig, og at de ikke har en strategi for å beholde et godt og stabilt fagmiljø. Langt mindre belønne det. Mange av helsesykepleierne i Tromsø kommune har mer enn 25 års erfaring. Vi registrerer at arbeidsgiver ikke anerkjenner helsesykepleiere på linje med andre spesialsykepleiere i kommunen.

I forhold til utdanningslengde er vi en av yrkesgruppene som får relativt lav uttelling per studiepoeng. I stedet for å gi oss et løft velger arbeidsgiver å avspise oss med småpenger. Dette fører til at lønnsgapet til andre yrkesgrupper med tilsvarende utdanningslengde øker.

Et eksempel er mastergrad. I henhold til lokal lønnstariff skal relevant master gi kr. 20.000,-. I Tromsø kommune får nyutdannede helsesykepleiere med master et lønnstillegg på skarve kr 5000,- pr år. Et beløp som raskt spises opp av normal lønnstigning da det ikke føres opp som egen post.

For oss blir tilleggskompetanse noe arbeidsgiver nyter godt av, men den økonomiske byrden må vi bære selv. Deriblant tapt lønn under utdanning, tapt ansiennitet og pensjonspoeng.

Norsk Sykepleierforbund jobber videre med saken. Det er meldt at NSF godtar protokollen for årets lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4, men varsler innkalling til særskilte forhandlinger i begynnelsen av 2022. De er bekymret og de mener det må gjøres en innsats for å beholde høykompetente spesialsykepleiere, blant annet helsesykepleierne, i Tromsø kommune.

Nå er det på tide at arbeidsgiver anerkjenner og verdsetter vår kompetanse. Vi forventer at Tromsø kommune deler NSFs bekymring, ser alvoret og imøtekommer kravet om lik lønn for lik utdanning. For hvordan har Tromsø kommune ellers tenkt å bevare den stabile og faglig sterke gruppen av helsesykepleiere i fremtiden?

Helsesykepleiere i Tromsø kommune:

Randi Elisabeth Olsen
Marit Borg
Ann Merete Bremnes
Lise Vik
Merete Nypan
Janicke Ramsvik
Beate Josefsen
Julia Thuve Hovden

Kommentarer til denne saken