Gå til sidens hovedinnhold

Stå på AUF! Dere har 80 prosent av det norske folk bak dere.

Arbeiderpartiet avholder landsmøte, og en av sakene partiet skal ta stilling til er FNs forbud mot atomvåpen, som Norge dessverre ikke har ratifisert.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge har hatt en lederrolle i tidligere prosesser med å forby inhumane våpen som særlig rammer sivile, nemlig landminer, klasevåpen og biologiske og kjemiske våpen. Også land som i FN stemte mot forbudet av disse våpnene, respekterer dette i dag.

Det viser at bindende avtaler er mulig å få til, og at de i ettertid blir respektert av alle parter. Men når det gjelder forhandlingene i FN om atomvåpenforbud, hoppet Norge av ved å nekte å delta.

Dette er et paradoks, all den tid et samlet Storting ønsker en verden uten atomvåpen. Om Stortinget vedtar å støtte FNs atomvåpenforbud fra 2017, på linje med flertallet av verdens nasjoner, sier vi samtidig nei til å bli forsvart med atomvåpen.

Innafor NATO-alliansen er det USA, England og Frankrike som besitter slike våpen, og Norge kan med sin stemme bidra til bevegelse i spørsmålet om nedrustning. Supermaktene har nytte av å skape fiendebilder av hverandre, for å forsvare økt opprustning.

Vi trenger noen motstemmer, som avviser at økt opprustning øker vår, og verdens trygghet.

Det er AUF som bringer saken opp på APs landsmøte. Stå på AUF, og lykke til! Dere har 80 prosent av det norske folket bak dere i ønsket om at Norge skal slutte seg til FNs forbud mot atomvåpen.

Kommentarer til denne saken