ST1 bruker pengemakta si for å selge vindkraftprosjektene sine i Øst-Finnmark. I flere dager var det ikke mulig å åpne iFinnmark uten å se deres «annonse» som er som en stor artikkel. De prøver å gi et rosenrødt bilde av vindkraft og sine prosjekter. Her får vi servert fantasifortellinger om at vindkraft skal erstatte olje, sikre strømforsyning i Finnmark og gi ny industri og masse arbeidsplasser. Ikke minst redde klimaet. ST1 vet godt at dette er propaganda. Bare for å svare kort på noen av påstandene:

- All vindkraft i Norge, som består av 64 kraftverk og over 1300 turbiner, produserte knappe 12 TWh i 2021. Til sammenligning var Norges energieksport fra olje og gass på 2250 TWh (Kilde: SSB). Hvor finnes det nok arealer til at vindkraft skal erstatte olje?

- Vindkraft er så ustabilt at det ikke kan brukes til å sikre strømforsyning eller drive fabrikker. Det må mye balansekraft til som ikke finnes i Finnmark og må hentes utenfra. Da helst fra Nordland som trenger krafta sjøl til alle planlagte prosjekter. Eller skal elvene i Finnmark bygges ut?

- Øst-Finnmark har stort kraftoverskudd i dag, produksjon 12-1300 GWh og forbruk rundt 700 GWh. Forsyningssikkerheten løses med oppgraderinger i linjenettet, særlig av noen lokale linjer som har vært årsak til kjente strømbrudd.

I annonsen vises fine bilder fra området hvor Davvi vindkraft er planlagt. Slik blir det ikke om ST1 og Grenselandet AS får slippe til! Da får du to store industrianlegg på størrelse med Alta og Hammerfest på vidda. Det største 15 km langt og 4-6 km bredt. Det minste 7 x 1,5 km. I tillegg kommer 4 svære trafostasjoner, 120 km vei, 420 kV monsterlinjer og mye annet.

ST1 og Grenselandet AS bruker fine ord om «dialog og sameksistens» med reindrifta. Alle skjønner at «sameksistens» er umulig med et slike svære anlegg. Selvsagt er de bare ute etter å ta områdene fra reindrifta. Det viser både konsesjonssøknaden og opptredenen ellers. Og de metodene de har brukt for å få det til, er mildt sagt tvilsomme

For det første feilinformerer de både i offentligheten og i konsesjonssøknaden. De påstår f.eks. at området har liten verdi og brukes ikke av reindrifta siden det er «bare stein» der. Dette er tilbakevist både av faggrupper og reindrifta selv. NVE’s Nasjonal ramme for vindkraft på land fra 2019 har en omfattende rapport om reindrift med egne sider for dette området. Der slås det fast: Vindkraftverk i analyseområdet vil få svært stor negativ konsekvens for reindriftsinteressene.

Enda verre er de metodene de har brukt for å forsøke å kjøpe ut reineierne, både i Davvi-området og på Nordkyn, Det korrekte er å forholde seg til styrene i reinbeitedistriktene, men ST1 og Grenselandet AS har gått bak ryggen på dem. De klarte å “snu” reineiernes advokat til å jobbe for seg og brukte skikkelige splitt-og-hersk metoder. Hver enkelt reineier ble lokket med penger til å inngå avtale med Grenselandet. (-Vil du bli millionær?). Rykter ble satt ut at andre reineiere hadde signert, noe som ikke stemte.

Hva viser alt dette? ST1 og Grenselandet AS er ikke særlig opptatt av verken natur, mennesker i området, «grønt skifte» eller «redde klima». De er opptatt av profitt, og de bryr seg ikke om de tramper ned mennesker på veien.

Grønt skifte og klimatiltak oppnår vi ikke med å rasere naturen. Og i alle fall ikke ved å gi bort de siste uberørte områdene våre til useriøse selskaper som kun er ute etter å fylle lommebøkene sine og ikke bryr seg om verken natur, dyreliv eller urfolk.