Med noen pennestrøk er store bydeler som Tromsdalen og Kvaløysletta tatt ut av regnskapet. Det er for så vidt ikke første gang. Resultatet er uansett at Nord-Norges hovedstad reduseres fra å være en by på vei mot 80.000 borgere, til bare litt over halvparten.

Denne ubegripelige leken med tall gir igjen spinnville utslag, som at Bodø plutselig er en større by enn Tromsø. Det er ikke bare tvilsomt. Det er, som vi alle vet, fullstendig feil.

For den som måtte lure, er en rask titt på SSBs egne tall nok til oppklare eventuelle misforståelser. De viser at Tromsø ved utgangen av tredje kvartal i 2022 hadde 77.731 innbyggere.

Nummer to i nord besto til sammenligning av 53.135 bodøværinger. Avstanden har økt også de siste tolv månedene, og er snart på 25.000 mennesker.

Med en så klar forskjell i størrelse er det underlig, men kanskje også litt forståelig at lillebror søker trøst i alternativ statistikk.Vår søsteravis Avisa Nordland var i alle fall ikke sen om å lage sak med tittelen «SSB: Bodø er Nord-Norges største by – slår Tromsø for tiende gang».

Kanskje bør man bare trekke på skuldrene over slikt tøv, slik man gjerne gjør når små barn oppfører seg dårlig i håp om å få oppmerksomhet. Men det er et noe mer alvorlig bakteppe her. For det er langt ifra første gang institusjoner i Nordlandsbyen forsøker å skape et bilde av at Tromsø og Bodø er jevnstore størrelser.

Gang på gang gjentas denne løgnen, som om den var en sannhet. Det pinligste eksemplet så langt fikk vi se da Bodø kommune i 2014 betalte 880.000 kroner for å få skrevet inn «Hovedstad i nord» i kunstgresset på Aspmyra (hjemmebanen til Bodø/Glimt).

Når denne stadige historieforfalskningen får (utilsiktet) drahjelp av Statistisk Sentralbyrå blir det straks litt verre. Det gir vann på mølla til fortellingen som Bodø-miljøene over tid har skapt, som igjen kan få innvirkning på politiske beslutninger. Folketall, befolkningsutvikling og framskrivninger er helt sentralt når de store prioriteringer skal avgjøres.

Det er for så vidt en helt ærlig sak når lokale krefter kjemper for sine lokale interesser. Men i en tynt befolket landsdel, med knapphet på ressurser (ikke minst menneskelige ressurser), kan ikke sentrale beslutningstakere ta lokalpolitiske hensyn.

Fantasifortellingene som forsøker å gjøre Tromsø mindre, handler om gamle komplekser, men i sum svekker det hele Nord-Norge, i en tid hvor landsdelen har mange demografiske faktorer mot seg. Et sterkt Tromsø som motor er en forutsetning for et livskraftig Nord-Norge. Det er ingen lokalsamfunn i landsdelen vår som blir sterkere ved at Tromsøs posisjon svekkes. Og nei, det betyr ikke at alt skal til Tromsø.

Det som i tillegg er bedrøvelig med denne siste saken, var at vi i Nordlys valgte å videreformidle røverhistorien fra Bodø. Det medførte at vi skapte en helt unødvendig forvirring blant våre lesere om noe som er så uomtvistelig. Det er all grunn til å beklage personlig til hver og én av dere som har blitt eksponert for dette våset.

I den grad den aktuelle statistikken fortjente å bli gjenstand for journalistikk, burde vi stilt kritiske spørsmål til SSB rundt deres bydefinisjon. Hva er poenget med statistikken når den får så åpenbart gale utslag? Alle som har satt sin fot i Tromsø, vet at Tromsdalen og Kvaløysletta er like mye Tromsø som Fagereng og Workinnmarka.

Rett nok har for eksempel Tromsdalen en relativt sterk bydelsidentitet, men det er nettopp det Tromsdalen er - en bydel i Tromsø, ikke det tettest befolkede tettstedet i Norge etter Oslo - slik SSB forsøker å omskrive det til.

Tromsø er - til tross for Tromsøysundet og Sandnessundet - en svært så kompakt bykommune. Det er en av de mange kvalitetene med byen og kommunen vår. Avstandene er korte for de fleste, i de fleste tilfeller.

Veien er kort til tjukkeste sentrum, flyplassen, Jekta, UNN og UiT for den store majoritet. Sammenliknet med avstandene som er i Oslo, er Tromsø en drøm. I tillegg er veien kort fra det urbane til fantastisk natur, enten man velger Kvaløya, fastlandssida eller Tromsømarka på Tromsøya.

SSB bør kanskje vurdere en studietur til Tromsø før de lager neste bystatistikk. Der kan de forsøke å tømme Sandnessundet og Tromsøysundet for vann for å få med alle bydelene i sin håpløse, byråkratiske lek med tall - som blir spredd som et falskt premiss i Bodø.