Randi Rønning Balsvik skriver i Nordlys at hun vil ha slutt på den avskyelige krigen i Ukraina. Hun vil ha slutt på våpenhjelp til Ukraina, og hun ønsker fred. Til slutt advarer hun mot demoniseringen av i Putin og av det russiske folk. Det er urovekkende, skriver hun, fordi det er tillit som er den skapende kraft i verden. Den tilliten må vår sikkerhetspolitikk etterstrebe.

Les også

Den avskyelige krigen må få en slutt

Randi Rønning Balsvik er historiker og mener å vite hva hun skriver om. Men det gjelder her - som Gustav Fröding skriver i samlingen Gitarr och dragharmonika:

Det, som är sanning i Berlin och Jena,
är bara dårligt skämt i Heidelberg.

RRB mener at en ydmykelse av Putin kan føre med seg forferdelige reaksjoner og vedvarende fiendskap. Jeg forstår Balsvik slik, at dette må vi unngå, for i verste fall vil Putin i desperasjon ty til bruk av atombomber. For å unngå dette må vi tillate Russland å erobre Ukraina - fred er dog det beste.

Alle som opplevde litt av siste verdenskrig, og etter det den kalde krigen, er enige om at fred er det beste. Derfor gjorde vi alt vi kunne for å fjerne jernteppet mellom vest og øst. Som idrettsutøvere og som journalister gjorde vi alt vi kunne for å åpne og skape vennskap og tillit. Vi syntes vi lyktes. I vårt hjørne av Europa kunne vi reise over grensen, og vi kunne begynne å samhandle på stadig flere områder. Barentsregionen ble et begrep og barentssamarbeid en realitet. Alt var blitt så bra at vi nektet å tro at Russland den 24. februar skulle gå til et uprovosert og blodig angrep på Ukraina - nabofolket med russernes brødre og søstre.

Men det gjorde Putin - og knapt en levende sjel i Russland slipper til med protest eller kritikk. Dessverre er vi havnet der vi var da Hitler marsjerte inn i Polen i september 1939. Dessverre er Arnulf Øverlands advarsel mot det han så komme, allerede i 1933, igjen aktuell:

Tilgi dem ikke; de vet hva de gjør!
De puster på hatets og ondskapens glør!
De liker å drepe, de frydes ved jammer,
de ønsker å se vår verden i flammer!
De ønsker å drukne oss alle i blod!
Tror du det ikke? Du vet det jo!

Hvis RRB forfekter synspunktene i Berlin og Jena, så velger jeg å lytte til Øverland som er på linje med Heidelberg. Hans konklusjon er:

Verg deg mens du har frie hender
Frels dine barn, Europa brenner!