I natt gikk startskuddet for et bedre og grønnere Tromsø, spleiselaget for en bedre by er i gang.

En moderne by krever moderne løsninger. Historisk sett har vi fått mest til når vi går sammen om det.

Vi vet at innen 2030 må vi nå mange av våre klimamål. Bedre luft, mindre støy og bedre plass til syklister, fotgjengere og til kollektivfeltet fortjener vi, i tillegg trenger vi smidigere trafikkløsninger slik at næringsliv og personbiler kommer raskere fram.

Vi skal forandre Tromsø til et bedre sted for alle - sammen.

Gjennom de neste årene skal vi bygge nye kollektivfelt, vi skal ruste gang- og sykkelstier, utbedre Dramsvegen, bygge ny Stakkevollveg, få ny bussterminal. Vi skal ha hyppige bussavganger og vi skal utbedre flaskehalser i byen vår.

Tromsø skal få et løft vi har ventet på i mange år!

Jeg har stor respekt for at det blir utfordrende økonomisk for noen. Derfor har vi sørget for en kompensasjonsordning for de som trenger det mest.

Jeg har sagt det før, dette skulle vært gjort for ti år siden. Nå skjedde det ikke, så nå tar et stort flertall i kommunestyret ansvar for å tilrettelegge enda bedre infrastruktur i kommunen vår som vi er så stolte av.

Så håper jeg flere får øynene opp for den fantastiske bussen vår! At vi kanskje lar bilen stå og tar beina fatt når det passer, og at vi kanskje hjelper hverandre med å kjøre sammen når det høver!

Når vi ser resultatene kan vi være stolte av at vi har bidratt til dette - sammen: Tromsøs befolkning, næringslivet og det offentlige.

Tusen takk for at du er med å bidra!...