Gå til sidens hovedinnhold

Spennende satsing

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Tromsø kommune vil etablere et nytt selskap sammen med KSAT, der målet er å etablere et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø. Kommunen og KSAT skal eie 50 prosent hver.

Dette er interessant på flere måter. Det viser at Tromsø kommune har fått øynene opp for kunnskapsmiljøene i Tromsø. Disse er kommunens største konkurransefortrinn i en knallhard internasjonal konkurranse om de beste hodene. Men de har delvis blitt tatt for gitt i for mange år.

KSAT er en verdensledende leverandør av bakkestasjonstjenester for polarbane satellitter. Med antenner over hele verden og hovedkontor i Tromsø er KSAT verdens største i sitt slag. De velkjente antennene ved Prestvannet brukes til å hente ned data fra satellittene når de flyr over Tromsø.

KSAT er altså en betydelig aktør når det gjelder overvåkingstjenester basert på satellittdata. Hver dag leveres analyser og rapporter på blant annet potensielle oljesøl, fiskeri, samt hav -og isforhold til brukere og kunder over hele verden.

KSAT er med andre en internasjonal kunnskapsbedrift med høyspesialiserte arbeidsplasser forankret i Tromsø. I tillegg finnes det tilsvarende miljøer ved Norce, Norsk Polarinstitutt og ikke minst UiT.

I en kronikk i Nordlys forklarer professorene Torbjørn Eltoft, Camilla Brekke og Raymond Kristiansen hvorfor Tromsø er i en særstilling når det gjelder satelittdata, med cirka 500 ansatte innen feltet og halvannen milliard i omsetning.

Den nordnorske aksen Tromsø-Narvik-Andøya danner på mange måter en komplett nasjonal verdikjede på området. Det er i høyeste grad i nasjonens interesse, også med tanke på suverenitetshevdelse i nord. Stortinget har tidligere bedt næringsdepartementet om å utrede en form og lokalisering for et nytt nasjonalt senter for jordobservasjon.

Vi tror det nye selskapet kommunen og KSAT har etablert vil danne et godt grunnlag for å trekke til seg nye arbeidsplasser, både fra resten av landet, men også internasjonalt. Bransjen har en vekst på 15 prosent i året, og potensialet er stort både i et næringslivs- og klimaperspektiv.

Tromsø er nå godt posisjonert til å styrke statusen som Norges tyngdepunkt innen denne type teknologi. Men husk; når kommunen involverer seg gjennom et partnerskap, må det være basert på transparens og gjennomsiktighet og åpen kommunikasjon slik at innbyggerne forstår at det er nyttig anvendelse av fellesskapets midler.

Kommentarer til denne saken