Sp har tidligere brutt ut av flere ikke-sosialistiske regjeringer. Jeg nevner tre. Flertallsregjeringa Borten (Sp, H, KrF, V) 1965-1971 gikk av pga. lekkasjer av gradert informasjon fra Sps statsminister. Kjell Bondevik (KrF), som var statsråd i denne regjeringa, var nær ved å danne ei ny av de samme partiene. Sp sa først ja, men så nei til dette. Ikke rart at hederspersonen Bondevik da uttalte: «Eg er djupt såra og vonbroten!». Sp som EU-motstander medvirka merkelig nok til ei Ap-regjering hvor statsminister Bratteli stilte kabinettspørsmål for å få Norge med i EU.

Sp forlot i 1990 regjeringa Syse (H, Sp, KrF) hvor resultatet blei regjeringa Brundtland (AP) og på nytt en statsminister som ivra for at Norge skulle bli EU-medlem.

Sentrumsregjeringa i 1997 med Kjell Magne Bondevik (KrF) som statsminister, var ei mindretallsregjering av KrF, Sp og V. For å få ei styringsdyktig flertallsregjering blei H med i regjeringa Bondevik 2 fra 2001 til 2005. Sp valgte også da å gå ut av ei slik sentrum-høyre-regjering, enda statsministeren kom fra ett av sentrumspartiene. Etter mitt syn blei dette innledninga til at de tre sentrumspartiene som regjeringsalternativ er blitt sterkt svekka til fordel for rødt og blått. Var nevnte eksempler på SPs praksis mer velgertaktikk enn sak?

Det siste er at Sp fra 2005 til 2013 valgte å bli med i ei sosialistisk dominert regjering (Ap, SV, Sp) med Jens Stoltenberg (Ap) som statsminister. Tidligere Sp-leder og statsråd Liv Signe Navarsete har i ettertid uttalt at Sp og SV var nær ved å bryte ut av denne regjeringa.

Nå i juli 2021 angriper Sp-leder Vedum Ap under sin valgkampstart i Finnmark, mens Ap naturlig nok reagerer på angrep fra en aktuell regjeringspartner. Når så Sp i motsetning til Ap vil ekskludere SV fra regjeringssamarbeid, skal det ikke bli enkelt å få ei styringsdyktig regjering. Ikke minst vil SP fortsatt få problemer i distriktspolitikken.

Mens Sp hadde landbruksministeren i regjeringa Stoltenberg, blei det satt rekord i nedlegging av gårdsbruk og skoler. I samme regjeringa var Sp med på å omkIassifisere mange riksveier til fylkesveier. Etterslepet ser vi i dag resultatet av på elendige fylkesveier. I sine avisinnlegg legger politiker Ivar B. Prestbakmo (Sp), Troms ensidig ansvaret for dette på nåværende Solberg-regjering (H, KrF, V) enda overføringene til fylkeskommunene har vært betydelig større under denne.

Dette viser at Sp ikke vil ta medansvar for den politikken de sjøl var med på som regjeringsdeltaker. Hvem skal Sp samarbeide med om det også blir brudd med Ap?