Norge opplever nå de mest ekstreme strømpriser i nyere tid, kwh-priser på 3-4 kroner og høyere er ikke uvanlig.

Innledningsvis undrer jeg over hvorfor det er blitt slik. Hva angår beregning av vann-, kloakk-avgifter og andre kommunale avgifter er de pålagt levert til selvkost. Husholdningene er jo like avhengig av strøm, så hvorfor ikke et max-tak for strøm fra off. eide kraftselskap? Nei, her skal det selges for å tjene grovt.

Selvforsyningsgrad har vært sentralt etter 2. verdenskrig. I uke 38 var fyllingsgrad på kun 61,3 % mens medium over år for uke 38 var 82,9.

Finansminister Vedum sin gavepakke til folk flest, uansett størrelse på hus mv., var å redusere el-avgift fra 15,41 øre – som var regjeringen Solberg sitt budsjettforslag for 2022 - til 8,91 øre, dvs. ned med kun 6,5 øre pr. kwh. Dette tilsvarer 2,1 % av en en kwh-pris på kr. 3.00. Det er påfallende for hvilken raushet Vedum påberoper seg.

E24 skriver at Vedum vil innkassere 2,3 milliarder mer i utbytte fra Statkraft for 2021 enn det Solberg-regjeringen la til grunn. Hvor blir det av Vedum sin raushet da? Nesten krone for krone henter han tilbake utbytte for 2021 for det el-avgiften reduseres med i jan- mars 2022

De 2,3 milliarder ekstra utbytte mer gjelder kun overskudd til Statkraft som følge av ektraordinære strømpriser høsten 2021. Fylkene henter også inntekter og ikke minst kommune.

Jeg har tatt en titt på kommunedata for 2020 hos SSB. For eksempel har kraftkommunen Bykle en inntektsside på kr. 380.037 pr. innbygger, for Nordre Land har de en inntektsside på kr. 97.055 pr. innbygger.

Men skjevhetene stopper ikke der. Nylig kom Unicef Norge med en rapport om forskjells-Norge vedr. prioritering av barn og unge. Kraftkommunen Tokke på topp. En annen kraftkommune, Modalen, med driftsinntekter på kr. 280.779 pr, innbygger, har 136 % barnehagedekning og har også innrapportert det høyeste beløpet på brutto driftsutgifter per barn mellom 1-5 år: 406.579 kroner. Skulle ikke forskjellene gå ned med Vedum og Støre?

Med dagens strømpris vil forskjellene øke formidabelt. Så vidt erindres foreslo regjeringen Solberg at inntektene burde samles i en pott sentralt og fordelt ut igjen slik at det det skjedde en utjevning i det minste. Da sto det opp et hylekor av i det vesentligste SP-ordførere. Forslaget synes derfor trukket av Solberg.

Det er følgelig all grunn til å henge bjelle på Vedum og SP hva angår høye strømpriser og hva som skaper forskjells-Norge.

Redusering av el-avgift på 6,5 øre var å holde borgerne for narr, Vedum! Det er til å gråte over Vedum, ikke gapskratte! Nå må du isteden lytte på folk flest!