Jeg er en god venn av en dame som kom til Norge for ca 30 år siden. Hun har i de senere år jobbet ved ei kantine her i Tromsø.

Som vi vet så fikk vi Covid 19 og det medførte at kantina hun jobbet i ble stengt og hun ble permittert, dato 23.11.2020. Men denne dama ville ikke gå permittert, også av økonomiske årsaker, da hun nettopp hadde kjøpt leilighet. Dermed søkte hun og fikk jobbsom renholder.

Imidlertid var hun uheldig og falt på isen og skadet skulderen og ble følgelig sykemeldt. Hun gikk sykemeldt en periode og ble enig med arbeidsgiver om å prøve å fortsette med renhold. Men til slutt ble dette så tungt at hun måtte gi opp, og hun er nå sykemeldt.

Dette er i korte trekk situasjonen hennes.

Imidlertid har det oppstått problemer med kommunikasjonen mellom NAV og arbeidsgiver, på tross av at arbeidsgiver har sendt alle relevante papirer til NAV. Dette har ført til at hun ble for sen med å sende inn meldekort, 2 dager, og dermed sier NAV at hun ikke vil få utbetalt dagpenger for denne perioden.

Helt til denne dagen har brev som angivelig skulle vært sendt til arbeidsgiver ikke kommet frem. Hvorfor klarer ikke NAV å sende dokumenter til rett adresse? Hun har da måtte få en kopi og kjøre til arbeidsgiver med det.

Med bakgrunn i dette har hun utestående penger som hun sårt trenger for å dekke sine forpliktelser. Dette gjelder en person som ikke akkurat er på lønnstoppen.

På toppen av dette fikk hun et tilbud om forskudd en tid før jul i fjor som hun på et tidspunkt fikk vite at hun må betale tilbake. På spørsmål til saksbehandler om å få utsettelse, var svaret at hun måtte heller søke om sosialstønad for å dekke dette. Tenk det! Hun er uten utbetaling fra NAV, men selvsagt skal de ha tilbakebetalt utestående julegave. Fy f...

Jeg må og nevne at hun prater godt forståelig norsk, men når det kommer til å lese brev med tungt språk så har hun vanskelig for å forstå alt.

Jeg har heldigvis ikke sendt dette til Kristoffersen eller til media tidligere men nå er vi kommet til slutten av april og hun har enda ikke mottatt en krone fra NAV, noe hun skulle hatt for lenge, lenge siden.

Den stakkars dama ringer til NAV omtrent hver dag, og hver gang treffer hun en ny saksbehandler som finner at det mangler et dokument. Når hun påpeker at dette er blitt sendt til NAV, så klarer vedkommende å finne det - og når hun da spør om alt er i orden så får hun svaret JA. Men ingenting skjer.

Jeg vet ikke hvem som er arkitekten bak oppbyggingen av NAV. Men vedkommende eller konsulentene bak ser ut til å ha bygget en bunker, i ruglete betong, som er delt i forskjellige avdelinger, der ingen som jobber i de forskjellige avdelingene vet om hverandre eller kan kommunisere med hverandre.

Hvis du stikker hodet inn for å få hjelp - så stanger du hodet i den ruglete betongen og alle vet at det blir både blodig og vondt. Alle vet at det er kaldt og rått i en bunker.

Jeg skriver dette innlegget med håp om at du eller noen i ditt system vil ta en gjennomgang av slike saker - også for flere som stanger i denne murveggen. Som vi vet så er det veldig vanskelig å gå rundt med en slik usikkerhet, spesielt når det kommer til økonomi.