Jeg synes det er nedrig av regjeringen å ville rive Y-blokka. Jeg synes Y-blokka er flott både som skulptur og arkitektur, og synes i motsetning til enkelte forståsegpåere at den også skaper fantastiske byrom, særlig liker jeg det foran gamle Deichman. Jeg synes det er direkte vemmelig av regjeringen å dytte på oss et kjøpesenter-aktig bygg på deler av det området der Y-blokka står nå, og videre et sikkerhetsregime ingen er tjent med. Man kan uansett aldri garantere seg hundre prosent mot eventuell terror.

Kan noen forklare meg hvorfor det ikke fremdeles kan gå en tunnel under Y-blokka med biltrafikk? Hvor skal en eventuell ny terrorist sette fra seg bilen der, hvis det ikke er noen lomme å sette den fra seg i? Aksjonen måtte i så fall skje med en bil i fart, og en selvkjørende bil om da ikke terroristen er en selvmordsbomber. Og hva om Y-blokka fikk en annen funksjon? Og er det nå så sikkert at det må være bilkjøring der i fremtiden? Det tragikomiske ved saken er at om noen år så vil man kanskje bare le av de argumentene som ble brukt for å rive. Man river ett av Norges angivelig mest solide bygg fordi det ligger over en tunnel. Hvilke andre vesentlige bygninger i Oslo og i andre byer i Europa gjør ikke det? Vil den norske regjering oppfordre andre regjeringer til å gjøre det samme?

Man har vel tidlig forstått at dette med tunnelen under kun er et VIKARIERENDE MOTIV for å rive et bygg som en gang toneangivende politikere ikke likte stilen på, og så kom noen eksperter på byrom inn, og andre med mindre ekspertise, i tillegg til enkelte innflyttere til Oslo som aldri hadde likt dette bygget eller dets plassering, og synset om at bygget ikke passet inn. Og så fikk man det gjennom, også i Stortinget, at dette bygget, som skulle ha vært fredet, kunne rives. Kanskje flere ikke liker Y, men så handlet det plutselig om SIKKERHET. Honnørordet SIKKERHET gjør felles sak med smaken i den norske politikerstand i dag, og kanskje også den kompakte majoritet i befolkningen. Men alle de jeg har møtt som har jobbet i dette bygget, elsker det. Har disse blitt tatt med på råd?

Vi må ha mer demokrati og mer åpenhet, og mer trygghet. Og det får vi ved å rive den norske UNESCO-bygningen. Det vi trenger er flere sikkerhetseksperter og flere ingeniører som kan lage solide tunneler som skal beskytte oss. Regjeringen synes altså det er greit å legge dette arkitektoniske hovedverket i grus, til fordel for sikkerhet og et bygg som vil skygge for en parkkorridor som i godt over tre tiår (fra 1931) var den sagnomsuste Arne Garborgs plass (!) før man altså fikk Y-blokka. Men denne SIKKERHETSPARK vil ikke ha noe å gjøre med denne sagnomsuste plass, den vil stå som en mangel, et monument over den store feilen som ble gjort av denne regjering i nyere tid. I denne sak burde selvsagt TVILEN ha kommet tiltalte (Y-blokka) til gode, for tvilen er så stor og åpenbar, slik at disse tilfeldig forbipasserende politikere burde vært mere ydmyke på sin vakt, VIST LITT MER ÅPENHET OG DEMOKRATI.

Hele Y-blokksaken er blitt en skyttergravskrig. Men som en har påpekt, vil regjeringen, som vil ha sin vilje gjennom for enhver pris i denne saken, til slutt benytte den brente jords taktikk på Yblokka; for at ikke en terrorist skal ødelegge den, vil de komme terroristen i forkjøpet ved å sprenge den. Dyktige politikere og fagfolk har kommet sammen og blitt enige om at den ikoniske Y-blokken må ofres. Og ingen skal være i tvil om at denne regjeringen vil gjennomføre noe den har bestemt seg for. Vi lever i en skummel tid, og den blir ikke mindre skummel av denne regjeringen og hele denne serien med kommunal- og moderniseringsministre.

For å presisere: Man river den norske hypermoderne nasjonalromantiske og raffinerte UNESCO-bygningen for å sette opp noe som kanskje kan minne om et kjøpesenter. Stygt og pent. Jaha. Fine byrom. Hm. Hvis Norge hadde vært et mindre rikt land idag, og kanskje med noen færre sikkerhetsrådgivere som ville tenke nytt, og kanskje også litt færre skråsikre folk, ville aldri Y blitt revet.

Det har av flere vært påpekt at regjeringen fullfører den nynazistiske terroristens verk ved å rive, og det er i den forbindelse selvfølgelig også en innertier at dette endelige (?) rivningsvedtaket sammenfaller med 80-årsjubileet for de tyske nazistenes overfall på Norge 9. april 1940.

Måtte det en gang bli slutt på denne herjingen med Oslo. Man har noe så unikt som en norsk UNESCO-bygning i Oslo, som andre byer og land ville vært stolt av. Lytt til dagens stolte Oslo-borgere, ulike fagetater og andre som sterkt har tatt til orde for å bevare Y-blokka. Vis nå at Oslo er en kulturby, liksom Bergen som er så stolt av at de er nettopp det, og redd Y-blokka, slik Bryggen ble reddet til slutt. Stå opp for Y-blokka. Det er flott av Bergens Tidende, VG, Stavanger Aftenblad, Nordlys og noen flere aviser å ta parti for bevaring av Y-blokka, men skammelig av andre sentrale aviser ikke å gjøre det. Å bli unison, som regjeringen prøver å være det, skulle de – den fjerde statsmakt – for å kunne redde bygget i siste time.

Det er en skam. Vi skjemmer oss ut for hele verden med dette. Man river et bygg som myndighetene burde gjort alt for å bevare. Har man helt glemt hva forfedrene og formødrene har kjempet og grett? Ja, når bygget er revet, er det ikke for sent å forstå, men det vil gjøre vondt når erkjennelsen kommer. Myndighetene skal rive for å bygge et trygt (?), grønt og åpent regjeringskvartal. Men med litt for høye bygg og for mye på ett sted.

I denne saken er det ingen grunn til ikke å gå ned med flagget til topps. Kanskje tas kunsten ned akkompagnert av «Ja, vi elsker dette landet» på 17. mai? Barnetoget er uansett avlyst. Jeg synes det er inderlig tragisk at dere vil rive Y-blokken. Det vitner om en skammelig mangel på vurderingsevne. Spesiell bygning og spesielle byrom? Ja vel, og hva så? Bygningen står der den står og kan gjøre nytte for seg – og være et smykke for byen og verden – i uoverskuelig fremtid. La Y stå.