I Helgelendingen 28. januar og her i Nord-Norsk Debatt har styreleder i Polarsirkelen Lufthavnutvikling, Ole M. Kolstad, et langt leserbrev, som er en merkelig blanding av «smisk og pisk».

Han presenterer en liste over alle fortreffeligheter tilknyttet Hauan og tilstrømmingen av passasjerer:

«Vår antagelse er at veldig, veldig, mange skal videre. Til Lovund, Dønna, Hattfjelldal, Træna og Leirfjord».

Helgelandskysten er attraktiv for padlere og fiske-turister, men vi har vanskelig for å tro at disse kommer med fly til Hauan med sine kanoer og frysebosker for fisk. For øvrig her vi merket oss at Kolstad ikke nevner verken Mosjøen Lufthavn eller Sandnessjøen Lufthavn som alternativ for turistene som skal besøke Midt-Helgeland. Det er påfallende når Stortinget har vedtatt at disse to flyplassene skal opprettholdes.

Vi har følgende spørsmål til styrelederen i PLU:

1. Møreforskning legger til grunn i sin analyse fra 2015 at alle fritidsreisende og halvparten av de forretningsreisende som i dag bruker Sandnessjøen Lufthavn, tar fly fra Hauan og at alle passasjerer fra Mosjøen til Oslo også reiser via Hauan. Dette er nødvendig for å få nok til passasjerer til store fly fra Hauan. Spørsmål: Er du enig i denne vurderingen?

2. Hvis Møreforskning har i rett i sin analyse (som er betalt av bla. PLU), betyr det at flyplassen i Sandnessjøen legges ned når Hauan er kommet i drift. Spørsmål: Hvilke konsekvenser mener du at dette vil få for hovedsykehuset i Sandnessjøen?

3. Tidligere helseminister Anne Grete Strøm-Eriksen uttalte følgende til Stortinget 4.12.2009: «Mosjøen har egen kortbaneflyplass. Ambulansefly er egnet for transport til større sykehus ? Spørsmål: Er du enig i det?

4. Urbanet Analyse skriver: Sysselsetting og verdiskaping av storflyplassen i Rana vil i stor grad tilfalle områdene rundt Hauan, altså Mo i Rana. «I alternativet der Kjærstad legges ned vil det være negative virkninger i og rundt Mosjøen» (Hovedrapporten s.53) Spørsmål: Er du enig i dette, eller har du tilgang fakta som viser noe annet ?

5. Når redaktør Geir Glad og svært mange andre sør for Korgfjellet er sterkt imot storflyplass på Hauan, er det selvfølgelig fordi utredninger viser at storflyplassen trenger passasjerene som i dag benytter Kjærstad og Stokka. Oslo Economics bekreftet dette i en analyse for Avinor i 2021. Med Rana-regionens knapt 35.000 innbyggere vil Hauan gi et samfunnsøknomisk tap på 1 milliard kr, og Oslo Economics fraråder prosjektet. Spørsmål: Har du vitenskapelige undersøkeleser som viser at Oslo Economics tar feil?

6. Stortingets transportkomite skrev i vedtaksform 3.6.2021 følgende: «Komiteen vil dessuten understreke at Rana kommune og næringslivet i regionen har sikret lokalt bidrag på 600 mill. kroner til utbygging av en statlig flyplass.»

I brev av 24.06. 2021 til Samferdselsdepartementet bekreftet Rana kommune og PLU de lokale bidragene på hhv. 450 mill. kr fra kommunen og 150 mill. kr fra de private bidragsyterne. Også i brev av 14.10.21 til Avinor fra styrelederen i PLU og kommunen blir det lokale bidraget på 600 mill. kr bekreftet. Til tross for dette mangler det fortsatt penger til det lokale bidraget, og Helgeland Kraft er blitt bedt om å bidra.

Spørsmål: Mener styreleder i PLU at Helgeland Krafts strømkunder på Midt-Helgeland skal være med å finansiere en storflyplass i Rana, som – for å få nok passasjerer - forutsetter at flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen legges ned, og man mister både ambulanseflyet og et lokalt flytilbud? Er det seriøst ment at strømkundene sør for Korgfjellet skal være med å betale det som en av Norges største industriparker og den meget omtalte batterifabrikken ikke ønsker å betale?