En Nord-Norgebane på betongbroer kan bygges raskere, mer miljøvennlig og kanskje billigere enn med den gamle metoden der skinnene legges på bakken oppå sviller og pukk.

Det store svenske entreprenørfirmaet Skanska har nettopp kommet med en rapport om dette. Der har de sett på strekningen Stockholm-Göteborg der en ny trasé for toghastigheter på 320 km i timen kan bygges på ni år etter en planprosess på tre år.

Prefabrikerte betongelementer gjør anleggsarbeidet enklere. Man behøver ikke fjerne like mye jord og stein slik at dyrka mark og verdifulle myrområder spares. Ville dyr og reinsdyrflokker kan krysse under jernbanen som går hevet over bakken på peler. Det blir færre problemer med fokksnø og snøskavler. Og for turistene blir det en fordel i at utsikten fra togvinduet blir bedre.

Det svenske firmaet Skanska har lært av Kina som allerede har brukt denne teknikken med å bygge 35.000 km stambane på denne måten.

Denne metoden burde kunne være særlig gunstig i bygging av Nord-Norgebanen. Mange steder i Nord-Norge er det lite areal mellom fjord og fjell og her kan jernbanen bygges oppå allerede utnyttet areal. Konflikten med reindriften blir også minimal. Nå er det opp til politikerne på Stortinget, Jernbaneforum Nord og Arktisk Jernbaneforum å ta saken videre og inn i Nasjonal Transportplan.