Eldre er en levende skatt som bør ivaretas og behandles deretter. Slik vil MDG skape en bedre nåtid for de eldre.

Et av mange kloke, kinesiske ordtak lyder slik: "En eldre person hjemme er en levende skatt av gull". Eldre kan tilby verdifull visdom og unike råd som få andre kan gi. I retur kan de eldre bli forynget av energien til de unge og ta del i et verdifullt fellesskap med andre generasjoner. MDG anerkjenner viktigheten av erfaringsutveksling mellom generasjoner og ønsker å oppmuntre og legge til rette for slike verdifulle utvekslinger, enten det er i byrom, hjemme, på sykehjem eller i naturen.

Overgangen til å bli senior er kanskje den overgangen som er mest oversett i samfunnet. På lik linje som overgangen fra ungdom til voksen, er overgangen til senior preget av både økonomiske og sosiale tilpasninger som må gjøres. Hvordan dette håndteres, og når man er klar for å pensjoneres, varierer fra person til person. Derfor ønsker vi å gjøre overgangen til å bli senior mer fleksibel.

Dagens eldre lever både lengre og er friskere enn før. Noen av dagens eldre har en brennende arbeidslyst langt utover dagens pensjonsalder. For å støtte disse seniorenes ønske om en forlenget arbeidskarriere, vil MDG gå i dialog med partene i arbeidslivet om vilkår for en mer fleksibel pensjonsalder som innebærer at flere gis mulighet til å jobbe lenger enn dagens grense for ordinært stillingsvern og pensjonsalder.

På den andre siden har noen seniorer behov for å pensjonere seg tidligere av ulike årsaker. Det er vår jobb som politikere å skape et komfortabelt miljø som støtter disse innbyggernes behov, slik at de kan føle seg så bra som mulig mentalt, fysisk og følelsesmessig. Hvis et slikt miljø oppnås ved å måtte redusere arbeidstiden eller slutte å jobbe helt før normal pensjonsalder, må vi legge til rette for det.

Uansett når man pensjonerer seg, trenger vi alle et sted å bo. Det viktigste for MDG er at alle skal ha tilgang til et hjem, som føles trygt, godt og varmt. Derfor vil vi tilrettelegge for mangfoldige boformer for gjensidig hjelp og glede, for eksempel mellom barnefamilier og eldre, og teste ut ordninger der studenter får bo gratis i tilknytning til sykehjem. Vi vil også legge til rette for etablering av flere frivillighetssentraler og andre former for møteplasser mellom generasjoner, som nærlokalisering av barnehage, skoler og institusjoner for eldre, og legge til rette for og støtte etablering av seniorkollektiver med stor grad av fellesområder og deleordninger slik at det blir mulig å på en enklere måte å dele hverdagen sin med andre mennesker hvis man vil.

Alder bør ikke være et hinder for å leve gode liv. Som alle mennesker, så har de eldre unike behov og interesser. Derfor vil vi legge til rette for individuelle omsorgs- og hobbytilbud der brukerne i større grad kan påvirke sin egen hverdag. Ved å bygge sykehjem i tilknytning til nærmiljøet, blir det enklere å ta seg en spasertur i en park, nyte nystekt bakverk på kaféen eller låne en bok på biblioteket.

Det er på tide å sette pris på de gullskattene vi har i samfunnet vårt. MDG er garantisten for at dette kommer til å skje.