Nortura skal nedskalere størsteparten av kjøttproduksjonen i Målselv og flytte den sørover.

Meieriene både i Alta og Tana overlever inntil videre. Men helt trygge er de ikke. I et styremøte onsdag besluttet Tine Meierer å undersøke mulighetene for kostnadseffektivisering ved meieriene i Alta og Tana.

Tine og Nortura slår om seg med glanset PR om å ta hele landet i bruk. Men ingen av dem tar sitt distriktspolitiske ansvar på alvor. I stedet gjør de knefall for rå markedsliberalistisk logikk som står dårlig til samvirkeideen de smykker seg med. De har tilpasset mer og mer etter de store matvarekjedene, som har sine sentrallagre på Østlandet.

Samvirkene har gradvis avviklet mye av sin virksomhet i landsdelen. Det er nå kun tre slakterier igjen i Nord-Norge, fem meierier og tre mindre produksjonssteder for kjøtt.

Kortreist mat står i alle fall ikke på menyen. Norturas fabrikk i Målselv får for eksempel ikke lov å levere direkte til butikkene i Nord-Norge. I stedet må produktene fraktes sørover, før de distribueres tilbake til Nord-Norge. I et miljøperspektiv er det helt uforståelig.

Det virker merkelig stille fra Senterpartiet når landbrukssamvirkene slakter arbeidsplasser i distriktene. Hvis en lensmannsbetjent skal flyttes over en kommunegrense, er partiet straks i alarmberedskap. Og hvis en fylkeskommunalt ansatt får nye oppgaver, roper Senterpartiet opp om overgrep.

Men når Nortura bygger ned hjørnesteinsbedrifter i Nord-Norge, hører vi lite eller ingenting.

Kanskje kan det ha sammenheng med at det er krevende å kritisere sine egne. Styrelederen i Nortura er jo senterpartisten Trine Hasvang Vaag. Som Senterpartist skriver hun at det som bekymrer henne "er befolkningsutviklinga- at vi blir stadig færre innbyggere. Derfor må vi ta i et krafttak for å motvirke den nedadgående trenden. Det betyr at jobb nummer en blir flere arbeidsplasser".

Det høres vakkert ut. Men som styreleder i Nortura er det visst ikke så nøye. Når det kommer til stykket, virker ikke lokalsamfunn i nord like viktig som prisen på melk eller storfekjøtt.

Styrene i Tine og Nortura består av melkebønder og agronomer. Det ser ut til at de møter liten motstand fra Senterpartiet når de planlegger å sende folk ut i arbeidsledighet og rammer lokalsamfunn i nord.

Etter valget skal det bli spennende å se om Senterpartiets vilje til reversering er like stor ved slakteriet i Målselv som i fylkesbygget i Vadsø.

(Lederen er oppdatert etter pressemelding fra Tine klokken 14, der det går frem at meieriene i Finnmark ikke legges ned)