Det er kommet til dels sterke reaksjoner etter at Tromsø jeger- og fiskeforening (TJFF) har besluttet at skyteaktiviteten skal gjenåpnes i Tromsdalen for en periode på 6 uker i høst.

SVs Benjamin Notkevich har kalt det en provokasjon, men maner nå til dialog. Lederen av bydelsrådet i Tromsdalen kaller det unødvendig. Andre har stemplet beslutningen som umoralsk og uanstendig.

Selv om vi har forståelse for at det kan være delte meninger om saken, mener vi at kritikken til dels er skivebom.

For det første reises det krav om dialog og forståelse først etter at man nok en gang har fått konstatert at skyteaktiviteten er lovlig. Kritikerne har en rekke ganger forsøkt å stoppe aktiviteten med ulike juridiske begrunnelser – og har tapt hver eneste gang! Nord-Troms tingrett konkluderte i 2014 med at kommunens stengningsvedtak manglet hjemmel. Miljøverndepartementet konkluderte med at det ikke gjelder noen rett til allmenn ferdsel i sikkerhetssonen til skytebanen. Statsforvalteren i Nordland konkluderte i 2021 med at skytebanen ikke kunne stenges som følge av forsømt ulovlighetsoppfølgning for «gamle synder» man har kjent til i mer enn 30 år.

I møte med politisk ledelse 26.juni i år ble erkjent ifra ordfører Wilhelmsen, Myklevoll og Heitmann at vi var i vår fulle rett til å skyte. Det ble bl.a. fremlagt et tilbud om skyting på Åbornes på Ringvassøy, med en økonomisk kompensasjon. Ikke til noen forkleinelse for Åbornes men lokaliteten kan ikke sammenlignes med våre fasiliteter i Tromsdalen, verken kapasitetsmessig eller skytemessig. Det blir som å be TUIL eller TIL benytte grusbanen på Brensholmen.

Det har til tider vært en heksejakt på TJFFs aktivitet i Tromsdalen. Hvilke andre frivillige foreninger i Tromsø har opplevd at motstanderne nesten er villig til å bruke alle tenkelige midler for å stoppe en av deres kjerneaktiviteter? Det blir nesten lett parodisk når kjent skytebanemotstander Wilfred Karlsen, krever en unnskyldning fra TJFFs leder Øyvind Hilmarsen fordi han – uten å peke på noen konkrete - har formidlet hva som faktisk har skjedd i dalen (aksjoner, hærverk, mv.). Senest nå også advokat Ulf Hansen som jeg har svart i en annen tråd.

For det andre ber kritikerne skytterne om tålmodighet. Det utredes jo et alternativ i Simavika. Alternativ skytelokalitet har vært utredet i mer enn 30 år!

Simavika har til og med vært på bordet før, og ble høsten 2013 stemt ned i siste sekund etter et politisk spill i Tromsø kommunestyre. Det samme gjelder alternativ lokalitet i Tønsvika. Politikerne i Tromsø synes ikke å inneha ryggrad og mot til å fatte en beslutning de tror vil skade velgermassen. Det er direkte sitert fra en profilert kommunestyrerepresentant.

I mer enn et ti-år har TJFF vært tydelig på at man er mer enn villig til å flytte. Foreningen har samtidig gått med på å begrense skyteaktiviteten i periodene det har vært åpent, og har lagt ned skyteaktiviteten hver gang lovligheten feilaktig har vært bestridt. Hvor lenge skal vi være tålmodig? Da skiskytterne opplevde at plasseringen av Tromsøbadet skapte problemer for deres aktivitet, ble dette ordnet i hui og hast, på kommunens bekostning. Hvor kjapt ble dette ordnet og hvor mange millioner kostet det?

For det tredje er det ganske provoserende når det hevdes at TJFF «okkuperer» Tromsdalen og bedriver selvtekt. Når det nok en gang er konstatert at aktiviteten er lovlig, er det faktisk de som stadig forsøker å forhindre skytingen som tar seg til rette og bedriver selvtekt. Vi har opplevd hærverk på anlegget, aktivister som setter seg i skytefeltet og spredning av åpenbart uriktig informasjon i både tradisjonelle og sosiale medier. Sistnevnte må foreningen ta noe selvkritikk på. Vi har ikke vært gode nok til å formidle foreningens samfunnsfunksjon, hvor mange som faktisk etterspør tilbudet vårt, og våre bidrag til å løse lokalitetsfloken.

Vi ønsker jo å flytte, men når aktiviteten vår har ligget brakk i 5 år, trenger vi å få start på aktiviteten vår igjen. Skyteopplæringen bidrar jo til et tryggere høstfjell for både jegere og turgåere, og ikke minst en mer human avlivning av vilt. Det er ikke uten grunn at dette tilbudet finnes nesten overalt i både nord og sør, bare ikke i storbyen Tromsø. Skyteaktiviteteten gir også sårt tiltrengte midler til foreningens andre formål; som friluftstilbud rettet mot ungdom, hytte- og båtutleie mv. På sikt ønsker vi selvsagt et mer stabilt tilbud et annet sted. Det mener vi kommunen bør bidra til å løse like raskt og effektivt som de gjorde for skiskytterne.

Til sist et lite hjertesukk. Det er ikke riktig, slik det hevdes, at hele dalen stenges ned på grunn av vår skyteaktivitet. Det er kun sikkerhetssonen for skytebanene som midlertidig stenges i 6 uker. Det er fortsatt fullt mulig å følge andre traseer om man vil til «gutta på skauen», eller ta en tur på Tromsdalstinden. Og alle som har lyst å sjekke ut vårt tilbud på veien, er hjertelig velkommen til det.

Kurt A Kaspersen

Skytebaneansvarlig TJFF