I år er det 75 år siden etableringen Heimevernet (HV). Heimevernet er Norges folkeforsvar. Konseptet er enkelt forklart at vernepliktige med gjennomført førstegangstjeneste skal forsvare heimtrakten og være en del av Totalforsvaret der de bor. HV-soldatene er sivile i det daglige og ikler seg uniform ved behov for å gjøre innsats for fellesskapet. I ytterste konsekvens vil de ofre sitt liv for det vi har og det vi er – for vårt demokrati og våre suverene rettigheter som nasjon.

HV baseres på soldater som er lokalt rekruttert, lokalt forankret og med lokalkunnskap. En angriper vil derfor alltid kunne påregne militær motstand uansett hvor i landet han måtte angripe. Derav HV-mottoet «Overalt – alltid». HV-soldatene kan kalles ut til støtte for det sivile samfunnet ved kriser, slik vi har sett i forbindelse med covid-19-krisen og ved leirskredet på Gjerdrum.

Med sine 40.000 soldater, representerer HV den største andelen soldater i det norske Forsvaret. I Tromsø bor det om lag 1000 HV-soldater. Disse tilhører Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt (HV-16). Soldatene kalles inn og øves inntil én uke per år. For å ha god nok lokal beredskap må soldatene ha tilgjengelig materiell nær hjemstedet. Når de skal trene på militære ferdigheter må de også ha tilgang på skytebaner og øvingsområder. Personellet oppfordres i tillegg til å vedlikeholde sine skyteferdigheter ved å bli medlemmer i sivile skytterlag. Dette sikrer at skytetrening kan foregå på en organisert og trygg måte gjennom hele året.

Det Frivillige Skyttervesen (DFS) og Norges Reserveoffiserers Forbund (NROF) har vært Forsvarets samarbeidspartnere gjennom mange år. Forsvaret støtter virksomhetene økonomisk og bidrar blant annet til gjennomføring av Landsskytterstevnet. Virksomheten bidrar til beredskapen.

Tilgjengelige skytebaner er en forutsetning for den lokale militære beredskapen. Dette har lenge vært en mangelvare i Nord-Norges største by. I flere ti-år har Tromsø kommune strevd med å få enighet mellom ulike interessegrupper og politiske partier for å regulere et egnet område og etablere et skytebaneanlegg i nærheten av byen.

Det er med håp og glede at jeg som distriktssjef i HV-16 ser at man nærmer seg en løsning på problemet i Tromsø. Jeg håper derfor på snarlig avklaring og politisk godkjenning på skytebanesaken. I første omgang vil en godkjent reguleringsplan danne grunnlag for tilrettelegging av et anlegg som mange skyttere kan ha glede av. Forhåpentlig vil flere i alle aldre få muligheter til å dyrke hobbyen og bidra til beredskapen. Forhåpentlig vil det også skape andre positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

HV kan selvfølgelig ikke diktere løsninger for kommende skytebaner som Forsvaret ikke eier. Vi anmoder likevel om at kommunen legger til rette for at lokale soldater kan trene lokalt. Dette vil spare soldatene for unødig reising og bidra til å bygge beredskap lokalt.

For alt vi er og alt vi har!