Kommunestyret ga i fjor administrasjonen i oppdrag å utrede Simavika som plassering for et fullskala skyteanlegg for skyteaktiviteten i Tromsø samt å utrede finansieringen av et slikt anlegg.

Lenge har det vært stille, mens samtalene med skyttermiljøene tydeligvis har foregått på bakrommet, og nå er svaret klart. Svaret fra administrasjonen er altså at de i stedet argumenterer heftig for at Simavika blir veldig kostbart, og at det må legges stor vekt på at Heimevernet har valgt å legge sitt beredskapslager på tidligere Grønsund fort og derfor ikke kan kjøre til Simavika for skytetrening en gang i året.

De svarer altså ikke på oppdraget fra politikerne. Når det gjelder kostnadene ved en eventuell etablering i Kjoselvdalen, diskuteres ikke verken anleggskostnader, kostnader for bomiljøet, kostnader i reduserte boligpriser for de som allerede er etablert i nærområdet eller fremtidig tapte inntekter for grunneierne i området som får store deler av sine eiendommer i støysone og dermed ikke kan utnytte eiendommene.

At administrasjonen heller ikke tar hensyn til at de har godkjent etablering av en driftsbygning (sauefjøs) for 450 dyr som skal slippes på beite i Kjoselvdalen og nærområdet, synes ikke å spille noen rolle så lenge skytterne får det som de vil og kostnadene ikke faller på kommunen.

Konklusjonen er at Tromsø kommunes administrasjon lar skytterne bestemme lokaliseringen og lar beboere og grunneiere i Tønsvik og Kjoselvdalen betale gildet. Jeg håper at våre politikere ser galskapen og tar kontroll over en egenrådig administrasjon.