Familien min og jeg flyttet til Tromsø for 1 år siden. Vi bor på Kvaløysletta og sønnen vår går i Kvaløysletta barnehage. Vi opplever i barnehagen et godt fagmiljø, gode relasjoner og stabilitet. Men plutselig kommer beskjed om mulig nedleggelse. For en skuffelse!

Barnehagen er en viktig del av nærmiljøet. Vi ser den i sammenheng med Selnes skole, helsestasjon og hele nabolaget. Her er masse unger. De blir kjent med hverandre, og vi foreldre blir kjent med hverandre. Det er perfekt for familier. Akkurat det er jo noe Tromsø kommune burde fremme, ikke legge ned.

I mine øyne er kommunens viktigste oppgave å ha et godt tjenestetilbud til sine innbyggere. Nå svekkes dette tjenestetilbudet. Da vi flytta hit leste vi om barnefamilier som ville ut av Tromsø. Tilretteleggingen er ikke god nok. I mitt stille sinn tenkte jeg «så ille kan det da ikke være?». Men her står vi altså med en trussel om nedleggelse av kommunale barnehager. Kommunen ønsker vel at unge skal etablere seg her? Hvorfor gjør de det da mindre attraktivt?

I en artikkel i Nordlys i mai 2021 forsikrer ordfører om at familiers levekår tas på største alvor. Nå utfordrer jeg ordfører Gunnar Wilhelmsen til å vise det i praksis.

Et av hovedargumentene for nedleggelse er SSB sin statistikk for barnefødsler. SSB sier det her er en nedgang. Men i media er det snakk om babyboom, og i tillegg var det i uke 1 en artikkel i Nordlys om at Tromsø må forberede seg på vekst. Hvilken sannhet skal vi egentlig forholde oss til? Er det kun snakk om befolkningsvekst i sentrum? Der har ikke alle verken mulighet eller lyst til å bo.

Videre sier kommunen at bygningsmassen er gammel. Men her er det nylig gjort oppgraderinger som nye bad, nye vindu og bygget er malt utvendig og innvendig. I tillegg er uteområdet arkitekttegnet.

Flere foreldre, oss selv inkludert, har startet å undersøke hvor vi da skal ha barnehageplass. Men ingen barnehager er i umiddelbar nærhet, det er fullt og ventelister på over ett år. Hvordan kan man da si at det ikke er behov for Kvaløysletta barnehage? Skal vi bruke bilen enda mer for å hente/bringe unger hit og dit? Hvor er miljøperspektivet da?

Det er mange argumenter for å beholde barnehagen. Kommunal administrasjon og politisk ledelse må med et åpent sinn lese og høre våre tilbakemeldinger. Vi kan ikke se at kommunen har undersøkt denne saken godt nok. Hvor er prosessen blitt av? Verken foreldre eller ansatte har blitt involvert. Hvorfor ikke?

Jeg håper Tromsø kommune snur i denne saken. Jeg håper politikere stemmer imot forslaget om å legge ned. En nedleggelse er ikke til barnas beste. En barnehage er mer enn statistikk fra SSB. Den er dyktige ansatte, et miljø og en hverdag for barna våre.